Popüler İçerikler

Noonan Sendromu

Noonan Sendromu, hem çocuklar açısından hem de yetişkinler açısından önemi olan, etkileyici bir hastalıktır. Noonan sendromu daha çok tam olarak kanıtlanamasa bile kalıtsal bir hastalık olarak ön plana çıkmaktadır. Dış görünüşü etkilemeyen bir hastalık olmasından kaynaklı olarak hastalığın var olup olmadığı pek belli olmaz. Hastalığın dış g...

Süper Dişi Sendromu

Süper Dişi Sendromu, Kromozom ve genlerin dizilişinden kaynaklı olan süper dişi sendromu ciddi bir hastalık türüdür. Bu hastalık türünde erkek bireyde bulunan XY kromozomu ile bayanda bulunan XX kromozomlarının döllenme anında yaşanan genler arası hatadan dolayı süper dişi sendromu oluşmaktadır. Burada erkek birey döllenme ...

Down Sendromu El Çizgileri

Down Sendromu El Çizgileri, Kişide bulunan 21. kromozom çiftinin 1 tane daha fazla olması gibi genetik bir farklılık ile ortaya çıkan Down Sendromu kişide birtakım fiziksel farklılıkların meydana gelmesine sebep olabilir. İnsanlar genlerden meydana geldiği için genlerde insanlarda olan fiziksel özellikler ve kişilik yapıları bulunur. Vücutta...

Xyy Sendromu

Xyy Sendromu: Çoğu insan, her hücrede 46 kromozoma sahiptir. Erkeklerde bu genellikle bir x kromozomu ve bir y kromozomu (xy) içerir. Xyy sendromu, bir erkeğin hücrelerinden her birinde (Xyy) y kromozomunun ek bir kopya oluşumundan ortaya çıkan genetik bir durumdur. Bazen bu mutasyon, sadece bazı hücrelerde ...

Down Sendromu Kaç Yıl Yaşar

Down sendromu kaç yıl yaşar, Down sendromlu bireyin kaç yıl yaşayıp yaşamadığını bilinmemektedir. Yapılan araştırmalara göre down sendromlu kişinin diğer kişilere göre 15-20 yıl daha az yaşadığı tespit edilmiştir. Buna en büyük etken, down sendromlu bireydeki genetiğin farklı olması ve kromozom sayısının fazla olmasıdır. Çünkü kromozomlar i...

Dravet Sendromu

Dravet Sendromu, 1978 yılında Dravet tarafından yapılan çalışmalar sonucunda tanımlanan dravet sendromu, süt çocukluğu döneminin epilepsi sendromlarından birisidir. Dravet sendromu zamanla kendine özgü elektroklinik özellikleri olan epilepsi sendromu olduğu yapılan araştırmalar ile doğrulanmıştır. Yapılan çalışmalarda prevalansı 2000 bebekte...

Patau Sendromu

Patau sendromu ortalama 12000 canlı doğumda bir görülen bir kromozomal anomali çeşidi olan Patau sendromunun bir diğer adı da Trizomi 13'tür. Patau sendromunu ilk olarak Patau ve arkadaşları tanımlamıştır. Trizomi 13 olarak da adlandırılan Patau sendromu genellikle bebeğin düşmesi ile sonlanırken Patau sendromu ile dünyaya gelen bebekleri y...

Sendrom

Sendrom: İnsan vücudundaki tüm organizmaların genetik kodu olan DNA nın keşfedilmesi ile genetik bozuklukların ve hastalıkların sebepleri, semptomları ve olası tedavilerin belirlenme ihtimalleri de oldukça yükseldi. Fakat tıp dünyasını halen şaşırtmaya devam eden bir çok gizemli tıbbi durum bulunmaktadır. Tıp dilinde sendrom yada belirgi ned...

Yetişkinlerde Asperger Sendromu

Yetişkinlerde asperger sendromu, Bu sendrom insanlarda ciddi sorunlara neden olmaktadır. Başta gelişim sorunlarının meydana gelmesi ve bunun yanında insanlarda görülen iletişim sorunları, sosyalleşme durumlarında yetersizliklere neden olmaktadır. Genellikle çocuklarda karşılaşılan bu durum bazen yetişkinlerde de ortaya çıkabilmektedir.

Sendrom Çeşitleri

Sendrom Çeşitleri, Bir diğer adıyla belirgi olarak bilinir. Birbiriyle ilişkisiz gibi görünen belirtiler bir arada incelendiğinde bir bütün olup yaşanan durumun bir bulgusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumun yanı sendrom çeşitleri ile ilgili olarak iki durum söz konusudur. Bunlar ise;Kalıtsal hastalıklar sebebiyle o...

Huzursuz El Ayak Sendromu

Huzursuz el ayak sendromu, Nörolojik bir rahatsızlıktır. Daha çok dinlenme zamanlarında kendini gösteren bu rahatsızlık el, ayak ve bacaklarda görülmektedir. El, ayak, bacaklarda meydana gelen uyuşma, karıncalanma, batma, iğnelenme, yanma ve ağrı oluşumu ile anlaşılmaktadır. Huzursuz el ayak sendromu bayan ve erkek ayrımı olmayan ...

Tükenmişlik Sendromu Testi

Tükenmişlik sendromu testi, Tükenmişlik sendromu bir çeşit kişinin enerjisinin tükenmesidir. Depresyon ile kesinlikle aynı şey değildir. Depresyon daha duygusal ve ruhsal yaşanmaktadır. Tükenmişlik sendromu yavaş yavaş ilerleyen ve aylar sonra meydana gelen bir problemdir. Hem bedensel hem psikolojinin yorulmasına bağlı olarak, bir çöküş sür...

Kedi Gözü Sendromu

Kedi gözü sendromu; seyrek olarak görülen ve doğuştan gelen bir rahatsızlıktır. Kromozomları normal olan kişilerin iki adet 22p olarak bilinen kısa kolu ve 22q olarak isimlendirilen iki adet uzun kolu olan iki tane kromozom 22'leri bulunmaktadır. Ancak kedi gözü sendromuna sahip kişilerde ise kromozom 22'nin kısa kolu ve uzun kolunun bi...

Turner Sendromu

Turner sendromu, cinsel gelişimi etkileyen ve cinsiyet kromozomlarından birinin eksik olması sonucu meydana gelen bir rahatsızlık türüdür. Ergenliğe başlayamamak, boyun kısa olması, üremeyle ilgili sorunlar, kalp rahatsızlıkları, öğrenme zorluğu gibi bazı gelişimsel problemlere neden olabilir. Erkeklerde etkili olmayan rahatsızl...

Ohtahara Sendromu

Ohtahara Sendromu: dünyada ilk olarak1976 senesinde Ohtahara tarafından tanımı yapılan ohtahara sendromu, yeni doğan bebeklerde ağır epileptik dejenere olarak görülen bir erken İnfantil Epileptik Ensefalopatia adıyla da anılır. Doğumdan itibaren ilk üç ay içinde meydana gelir. Fakat çoğu kez yeni doğan dönemi olarak 0-1 ay içerisinde...

Rotator Kuf Sendromu

Rotator Kuf Sendromu, Omuz sıkışması sendromu olarak da bilinmektedir. Rotator kuf kas ve tendon grubunun birlikte çalışarak omuzu sabitleştirmesi sitemine verilen isimdir. Tendonlar omzu sabit tutmak amacıyla kaslar ise omzun daha iyi çalışması için görevlidirler. Bu sistem kürek kemiğini üst kola bağlamak görevini üstlenmiştir. Omuz ...

Mozaik Down Sendromu

Mozaik down sendromu; bu durumu yaşamayan insanların gözünde genel olarak hep aynı olarak bilinmekte idi. Son on yılda teknolojinin de gelinmesi ile beraber tıp ve bilim oldukça hızlı ilerleyerek aslında aynı gibi görülen bazı hastalıkları sınıflandırmayı başardı. Down sendromu hastalığı da bu hastalıklardan biridir. Mozaik down sendromu has...

Chilaiditi Sendromu

Chilaiditi Sendromu: Kolonun, karaciğer ve diyafram arasında anormal bir şekilde bulunmasıdır. Nadir bir durumdur. Diyafram, göğüs boşluğunu karından ayıran kastır. Chilaiditi sendromu, karın ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ince bağırsak tıkanıklığı gibi çeşitli semptomlara neden olabilir. Chilaiditi sendromunun spesi...

Çocuklarda 5 Yaş Sendromu

Çocuklarda 5 yaş sendromu, 5 yaş sendromu süreci çocuklar için oldukça önemli dönemlerden birisidir. Bu dönemde öğrenilen her şey çocuğun zihnine kaydolur. Yaşadığı bazı olayları büyüdüğünde hayali olarak hatırlayabilir. Çocuklarda 5 yaş sendromu hafızanın en kuvvetli olduğu dönemlerdendir. Soru sorma ve kendi başına iş yapma isteği ...

Hafif Down Sendromu

Hafif down sendromu bazı kişilerde görülmektedir. Hafif down sendromu bebeklikten beri gelen büyük bir hastalıktır. Bu hastalık kişiyi aşırı derecede etkiler. Bu hastalığı olan kişilerde fiziksel ve zihinsel olarak bazı sıkıntılar bulunmaktadır. Ve bu zihinsel ve fiziksel sıkıntılar ömür boyu kişiyi bırakmaz yani kişi ömür boyu hafif down...

Evans Sendromu

Evans Sendromu, İnsanın kendi antikorlarının vücut dokularına, trombositlere (kan pıhtılaşmasına yardımcı olan) oksijen veren kırmızı kan hücrelerine (RBC) saldırdığı ve nötrofilleri (enfeksiyonlara mücadeleye yardımcı olan beyaz kan hücresi türü) bir otoiümün bozukluktur. Bozukluk, otoiümün hemolitik anemi (AIHA, RBC'nin erken tahrip e...

Edwards Sendromu

Edwards sendromu yani bir diğer adıyla Trizomi 18 (Trizomi E) yaklaşık 6000 canlı doğumda bir karşılaşılan ve ağır mental gerilik vb. gibi birçok gelişim bozukluğuna neden olan kromozomal anomalidir. Edwards sendromu oldukça ağır bir kromozomal anomali türüdür ve her ne kadar 6000 doğumda bir görülse de etkilenen hamileliklerin çoğu düşükle ...

Oslo Sendromu

Oslo Sendromu, Bir diğer ''Stockholm Sendromu '' olarak bilinen Türkçe tam karşılığı '' Celladına Aşık Olmak '' terimiyle ifade edilebilir. İlk olarak nerede yaşandığı aslında tam olarak bilinmeyen ama ilk fark edildiği yer İsviçre'nin Stockholm kentidir. Yaşanan bir banka soygununda hırsızlar 4 kişiyi rehine olarak almış 6 gün boyuncada ba...

40 Yaş Sendromu

40 yaş sendromu, her insanda olabilecek bir durumdur. Kadınlarda ve erkeklerde 40 yaş sendromu hormonal faaliyetlere bağlı olarak gerçekleştirmektedir. Kadınlar ve erkekler 40 yaş sendromuna girdiklerinde cinselliğe karşı aşırı derecede istek oluştururlar. 40 yaş sendromu genel olarak insanlarda 35 yaş sonrasında şiddetlenerek artmaktadır. G...

Proteus Sendromu

Proteus sendromu, direk olarak insanlarda kemikler ve kaslarla alakalı bir durumdur. Direk olarak bu bölgelerde bulunan dokuların doğal olmayan şekillerde büyümesine bağlı olarak proteus sendromu ortaya çıkmaktadır. İnsanlarda çok nadir de olsa görülen bu sendrom, meydana geldiği zaman çok büyük problemler meydana gelmektedir. İnsanlarda bu ...

Moebius Sendromu

Moebius sendromu, çok nadir olarak görülen ve kişinin yüz mimiklerini yapmasını konuşmasını gülmesini etkileyecek kadar hatta yüz felcine neden olabilecek bir sendromdur. Moebius sendromu 1988 yılında Paul Julius Moebius adında bir nörolog tarafından ilk kez ortaya çıkarılmıştır. Bu sendrom çok az kişide görülebilecek genetik olarak ...

3 Yaş Sendromu Ne Kadar Sürer

3 yaş sendromu ne kadar sürer; diye kesin sınırlar koymak pek de mümkün değildir. İnsanoğlu doğar, büyür ve ölür. Bu süreç içesinde iken bireylerin yaşadığı birçok evre bulunmaktadır. Bu evrelerin ise kendisine ait ruhsal ve bedensel bazı özellikleri bulunmaktadır. Bireylerin boyunun uzaması, beyin gelişimi kadar kişilik ve duygu gelişi...

Joubert Sendromu

Joubert sendromu, 1969 yılında Marie Joubert tarafından incelemeye alınmış olan nadir hastalık türlerinden olarak bilinmektedir. Bu hastalık ile ilgili belirtiler hastalığın ilk yıllarında kendini gösterse bile hastalığa ait kesin tanı yıllar sonra konulabilmektedir. Bu sendromu yaşayan kişilerde gözle görülecek neticede bir değişiklik söz k...

Gitelman Sendromu

Gitelman Sendromu, Ailevi hipokalemi (düşük kan potasyumu), hipomagnezemi (düşük kan magnezyumu) adı altında bilinen gitelman sendromu, hipomagnezemi, hipokalciüri (düşük idrar) geliştiği renal tübüllerin otomozal resesif geçişli bir bozukluğudur. Kalsiyum atılımı ve hipokalemi ayrıca metabolik alkaloz ile sonuçlanan aldosteron...

Gergin Omurilik Sendromu

Gergin omurilik sendromu, çocukluk dönemlerinden gelen bir hastalıktır. Fakat yetişkinlerde de görülebilme olasılığı yüksektir. Ayrık omurilik sendromu, ıntradural lipom, kısa ve kalın terminale, meningomyelosel, lipomyalomeningosel cerrahisi ile ortaya çıkan yapışıklık durumları yoğunluk ile görülen sebepleri arasında yer alır. Omurgaya ait...

5 6 Yaş Sendromu

5 6 yaş sendromu; Bu yaşlar çocuklar ve ebeveynler için oldukça rahat denilebilen yaşlardır. Nedeni ise 5 6 yaşındaki çocuklar artık belirli bir davranış kazanmış ve çevreye uyum sağlamıştır. Ayrıca beden gelişimleri daha yeterlidir ayrıca kendilerini daha kolay ifade edip başkalarını daha kolay anlarlar ve etrafındakilerin duygu düşünceleri...

Down Sendromu Fiziksel Özellikleri

Down sendromu fiziksel özellikleri: Down sendromlu çocukların tipik fiziksel özellikleri vardır. Neredeyse bütün down senromlullar dış görünüş olarak birbirlerine benzerler, genel olarak aynı yüz şekline sahiptirler. Down sendromu genetik düzensizlik sonucu fazladan bir oluşmasıdır. Her bir hücre çekirdeğinde 23 çift olmak üzer...

Alport Sendromu

Alport Sendromu, genellikle göz, kulak ve böbrekleri etkileyen ve bu organlarda sorunlara neden olan kalıtımsal bir hastalıktır. Organlarda mutasyonlarla işlevsel ve fonksiyonel bozuklukla neden olmaktadır. İşitme kaybı, gözde bozukluklar, böbrek yetmezliği gibi rahatsızlıklara neden olabilir. Görülme sıklığı oldukça fazla olan bu hasta...

Leigh Sendromu

Leigh sendromu, Sinir sistemi rahatsızlıklarından biri olan leigh sendromu merkezi sinir sistemini etkileyen bir sendromdur. Ender görülen sendromlar arasında yer almaktadır. Yaygın bir şekilde rastlanılmayan leigh sendromu sinirsel bir bozukluktur. Kalıtsal bir bozukluk olan leigh sendromu bebeklerde ilk üç aydan itibaren başlanan ileri ki ...

West Sendromu

West sendromu, bir çoğumuzun nasıl bir hastalık olduğu hakkında bilgisi olmazken, bir çoğumuz hastalığın adını dahi duymamışızdır. Peki nedir west sendromu ve nasıl bir hastalıktır? West sendromunun temel nedeninin beyin sapı ile korteksin arasında anormal etkileşimden kaynaklandığı düşünülmektedir. Beynin aşırı miktarda elektrik dalgaları ü...

Pierre Robin Sendromu

Pierre Robin Sendromu: bebeğin normal alt çenesinden daha küçük, boğazına gerilen bir dile be solunum güçlüğüne neden olan bir durumdur. Doğum esnasında görülür. Pierre Robin sendromunun kesin nedenleri bilinmiyor. Araştırmalar bir çok genetik nedenin sendroma yol açabileceğini belirtmiştir. Alt çene, doğumdan önce yavaş gelişir,...

Bebeklerde Huzursuz Bacak Sendromu

Bebeklerde Huzursuz Bacak Sendromu, Huzursuz bacak sendromu hareket bozukluğu olarak bilinir. Bu sendroma sahip bebekler geceleri ayak ve bacak kısmını sürekli hareket ettirdiği için uyanır ve uykusuz kalır. Gece bacak sendromu nedeniyle uyuyamayan bebekler gün içinde anne sütünü emmez olur. Huysuz ve iştahsız olur. Bebekler gece uyanır ve d...

Yoksunluk Sendromu

Yoksunluk Sendromu, herhangi bir maddeden yoksun kaldıktan sonra ortaya çıkan davranışlara denir. Yoksunluk sendromu genelde uyuşturucu ve tütün ürünlerinin kullanımından sonra ortaya çıkar. Davranışları alışkanlık kazanılmış maddeye olan bağımlılık derecesine ve maddenin cinsine göre değişkenlik gösterir. Ender olarak bir ila...

Horner Sendromu

Horner Sendromu, Beyinden yüz ve göze giden sinir yatağının bozulması sonucu ortaya çıkan belirti ve semptomların bir kombinasyonudur. Tipik olarak Horner sendromu, pupil büyüklüğünün azalmasına, sarkmış göz kapağının ortaya çıkmasına ve yüzün etkilenen tarafında terlemenin azalmasına neden olur. Horner sendromu inme, tümö...

Daum Sendromu

Daum Sendromu, Sağlıklı kişiler 46 kromozoma sahiptir. Fakat daum sendromlu kişilerde 47 kromozom bulunur. Bu kromozom fazlalığı bebeklerde genetik farklılıklar meydana getirmektedir. Daum sendromu araştırılmalı devam etmektede olsa sebebi tam olarak bilinmektedir fakat 35 yaşının üzerinde doğum yapan bayanların doğumlarında daha fazla görü...

Huzursuz Bacak Sendromu İbrahim Saraçoğlu

Huzursuz Bacak Sendromu İbrahim Saraçoğlu, bitkisel tedavi yöntemi ile bu rahatsızlığa oldukça etkili bir karışım sunmuştur. Bu sendrom çeşidinde kişi özellikle akşamları otururken ya da yatarken çok fazla ağrı oluşması sonucunda rahatsızlık durumunun görülmesidir. Oldukça gizli ve sinsi olarak yaklaşan bu rahatsızlık durumu birçok kişi tara...

İmpingement Sendromu

İmpingement Sendromu: Sıklıkla, yaşlanan erişkinlerde görülen, omuzu etkileyen, sık görülen bir durumdur. Bu durum, omuz bursiti ve rotator manşet tendoniti ile yakından ilişkilidir. Bu koşullar tek başına veya kombinasyon halinde oluşabilir. Vücudun neredeyse tüm bölümleri, kemiklerin en derin yapıları ve kaslarıyla çevrilidir. Rot...

Aicardi Sendromu

Aicardi Sendromu: beynin iki yanını birbirine bağlayan bir yapı olan, korpus kallozumun oluşumuna müdahale eden, nadir görülen bir genetik bozukluktur. Aicardi sendromlu kişilerde korpus kallozum kısmen veya tamamen eksiktir. Bozukluk, genellikle yeni doğan kızlarda görülür. Tıbbi araştırmacılar, bozukluğun anne ve babadan çocuğa geçt...

Uygunsuz Adh Sendromu

Uygunsuz Adh sendromu, vücudun aşırı antidiüretik hormon ürettiği bir durumdur. Bu hormon, böbreklerin vücudun idrarla kaybedilen su miktarını kontrol etmesine yardımcı olur. Bu sendromda vücut fazla su tutar. Beyinde hipotalamus adı verilen bölgede doğal olarak üretilen bir maddedir. Daha sonra, beyin tabanındaki pituiter bez tarafında...

Klinefelter Sendromu

Klinefelter sendromu; erkeklerde en sık görülen kromozom bozukluğudur. Yetişkin görülme sıklığı 1/2500, yeni doğan görülme sıklığı 1/500-1000 dır. Yeni doğana kıyasla yetişkin sıklığının bu denli az oluşu hastaların %50 den fazlasının tanısının konulamadığını gösterir. Bunun sebebi Klinefelter Sendromunun klinik özellikle...

Eagle Sendromu

Eagle Sendromu: boğazda ağrı, yutkunmada zorluk, genizde yabancı bir nesne olma hissi, ağrılı bir yutkunma oluşumu gibi semptomları kapsayan eagle sendromu 1937 yılında ilk defa tanımlanmıştır. Eagle sendromunda baş ve boyun kısmında gelişen diğer hastalıklara benzer işaret ve semptomlar nedeniyle doğru tanı koymanın önemi ...

Ehler Danlos Sendromu

Ehler danlos sendromu (EDS) klinik olarak eklem laksibilitesi, deri hiperekstansibilitesi ve frajilitesi ile karakterize herediter doku hastalığıdır. Yaklaşık olarak 10 değişik alt grubu bulunmaktadır. Ehler danlos sendromu olan kişinin bağ dokusunda genel bir kusur oluşur ve buna bağlı olarakta deride aşırı elastiside, zedelenebilirl...

Gilbert Sendromu

Gilbert sendromu, kanda yüksek oranda erkin safra boyası olduğu durumlarda ortaya çıkan bir hastalık türüdür. Safraya rengini veren bilirubin (kahverengi-sarı karışımı bir renk) normalde olandan yüksek çıkması diye de nitelendirebiliriz. Bilirubin miktarının normal oranı 0-1 arasındayken bu oranın yükselmesi Gilbert sendromuna se...

Gapo Sendromu

Gapo Sendromu, Genetik nedenlere dayanan bu sendrom çok nadir görülmektedir. Doğuştan gelir. Ağır büyüme bozukluğu şeklinde kendisini gösteren Gapo Sendromu deride, kemiklerde ve özellikle diş etlerinde kendini göstermektedir. Hastalık belirgin bir büyüklükte alın oluşumu, başın üst kısmından büyümesi, deride fazla kırışıklıklar ve kemik yaş...

Huysuz Ayak Sendromu

Huysuz Ayak Sendromu, genellikle ayaklarda oturma veya yatma anında hissedilen, ayaklarda rahatsız edici hisler veren bir rahatsızlık türüdür. toplumumuzda oldukça sık görülen bir rahatsızlıktır. Kişiler genellikle bunun bir hastalık olduğunu fark etmeden yaşarlar. Ayaklardaki bu rahatsız edici durumlar genellikle hareket haline geçildi...

Azgın Teke Sendromu

Azgın Teke Sendromu, çoğunlukla 40-60 yaş arası erkeklerde görülen psikolojik bir rahatsızlık türüdür. Özellikle erkeklerde yaşın ilerlemesiyle birlikte saç ve sakalların beyazlaması, aile içerisindeki sorumluluk duygusunun azalması gibi etkenler azgın teke sendromunu tetiklemektedir. Çoğunlukla aile bağları bozulmuş, çocukları...

Raynaud Sendromu

Raynaud sendromu, vücuttaki kan dolaşım bozukluğunu ifade eden bir rahatsızlıktır. Raynaud fenomeni, raynaud hastalığı gibi isimlerle de bilinen bu sorunda, fazla miktarda büzülen atardamarlar nedeniyle vücutta en uç kısımlara kan gitmez. Özellikle parmaklara, kulaklara, burun gibi yerlere kan gitmediğinden raynaud sendromu yaşanır. Bu bölge...

Di George Sendromu

Di George Sendromu: 22q11.2 delesyon sendromu olarak da adlandırılan Di George Sendromu, q11.2 konumunda 22. kromozomu tipik olarak etkileyen bir kromozomal bozukluk olup, vakaların %90'ı bu silme özelliğini sergilemektedir. Bu durum velokardiofasiyal sendrom, conotruncal sendrom ve Catch 22 olarak da adlandırılır. Uzmanlar, Di G...

Munchausen Sendromu

Munchausen Sendromu: Hastanın, kasıtlı olarak kendi içinde hastalık semptomları ürettiği psikolojik bir bozukluktur. Hastaların asıl amacı, hasta rolü oynayarak insanlara bakım yaptırmayı ve dikkat merkezinin kendisinde olmasını sağlamaktır. Psikolojik bir rahatsızlığa sahipmiş gibi davranmak, örneğin; sesler duymak veya gerçekte or...

Sheehan Sendromu

Sheehan sendromu, doğumdan sonra ortaya çıkan aynı zamanda doğum sonrası sendromu olarak tanımlanan, kadının aşırı miktarda kan kaybetmesiyle nadiren ortaya çıkan bir durumdur. Doğum sonrası aşırı kan kaybedilmesi, beyinde hipofiz bezine gidecek kanı azaltmakta ve buradaki dokularda kayıplara neden olmaktadır. Bu etkiyle hipofiz bezinde orta...

3 4 Yaş Sendromu

3 4 yaş sendromu, 3 ve 4 yaş arası çocukların gelişimi için bir olgunlaşma sürecidir. Çocuk kendini bir birey olarak kabullendirme çabasına girer. İhtiyaçlarını ve isteklerini kendi başına yapmaya çalışır ve çaba gösterir. Kardeş kıskançlıkları bu dönemde yoğun olarak görülebilir. Kendi duygu ve hislerini anlamaya çalışır. Fakat gerçek ile h...

Bartter Sendromu

Bartter Sendromu, böbrekleri etkileyen, nadir görülen bir durumdur. Bu hastalık, genellikle çocukluk çağında görülür. Bartter sendromuyla ilişkili olduğunu bilinen 5 gen defekti vardır. Bu durum, doğumda (konjenital) görülür. Sendrom, böbreklerin sodyumu tekrar emme yeteneğindeki bir bozukluktan kaynaklanır. Bartter sendromund...

Bloom Sendromu

Bloom sendromu, Işığa aşırı duyarlılık, gelişme geriliği, diyabet, kanserler ve bağışıklık sisteminin zayıflığıyla ortaya çıkan nadir görülen bir hastalıktır. DNA oluşumundaki bozukluk nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bu rahatsızlıkta hastanın kromozomların da çok sayıda kırılma meydana gelir. Dünya bazında bu hastalığa yakalanan kişi sayısı ço...

Apert Sendromu

Apert Sendromu, Kafatasının anormal gelişimine neden olan genetik bir bozukluktur. Apert sendromunun çok fazla tedavi seçeneği yoktur. Sadece cerrahi müdahale; ortaya çıkan bazı problemlerin düzeltilmesinde yardımcı olabilir.Apert sendromuna tek bir gen üzerinde nadir bulunan bir mutasyon neden ol...

Sjögren Sendromu

Sjögren Sendromu: Otoiümün bir hastalıktır. Vücudun bağışıklık sistemi, gözyaşı ve salya bezleri gibi sıvı salgılayan salgı bezlerine saldırır. Belli bezler iltihaplanır. Gözyaşı ve tükürük üretimi azalır. Kuru gözler ve ağız kuruluğu olan Sjögren sendromunun ana semptomlarına neden olur. Kadınlarda (en çok etkilenen kişiler)...

Pfapa Sendromu

Pfapa Sendromu, İsminden anlaşılacağı gibi sık sık tekrar eden ve 3-6 gün süren ateşli hastalıktır. Farenjit, aftöz ülserler ve adenopati, boğazdaki lenflerin şişmesi, ağızda ülserler ve boğazda ağrı ile birlikte gözlenir. İlk defa teşhis konulduğunda Marschall sendromu adını almıştır. Pfapa Sendromu genellikle 2-5 yaşlarındaki ç...

Dandy Walker Sendromu

Dandy Walker Sendromu, Doğumdan itibaren gelişen ve beyinde dördüncü ventrikül denilen bir boşluk ile beyincikteki yer alan sorunlardır. Temel olarak beyin omurilik sıvının gezdiği boşluğun dolması ve buna bağlı olarak beyin içi basıncın artması ve kafatasının genişlemesi sendromudur. Genetiksel bir hastalıktır. Bu hastalığın temel nede...

Truman Sendromu

Truman sendromu: 1998 yılında çevrilen Truman Şov filminde başrol kahramanı anne karnındayken bir şirket tarafından evlat edinilir. Bu kişinin 24 saat boyunca her yaptığı kendinden habersiz olarak izlenmektedir. Bu film psikologlar ve sosyologlar tarafından tartışma konusu olmuştur. Truman sendromu hastalığı, filmden esinlenerek bu a...

Huzursuz Bacak Sendromu

Huzursuz bacak sendromu, bacaklarda olağan dışı hislere yol açan, tıpta Eillis-Ekbom hastalığı olarak tanımlanan nörolojik bir hastalıktır. Hastalıkta huzursuzluğa yol açan hisler aslında bacaklarla alakalı değil beyinle alakalı olarak gelişir. Hasta beyinden gelen sinyallerle bacaklarını kontrolsüz bir şekilde oynatır. Toplumun...

Reiter Sendromu

Reiter sendromu, insanlarda aynı zamanda "post-enfeksiyöz artrit" olarak bilinen bir hastalıktır. Bu sendromla birlikte insanlarda vücudun herhangi bir yerinde enfeksiyonlara bağlı olarak eklem sorunlarının meydana gelmesi gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Meydana gelen eklem sorunlarında bu eklemlerde enflamasyonlar ortaya çıkarak etkiler y...

Wpw Sendromu

Wpw Sendromu: Wolff parkinson beyaz (Wpw) sendromu, kalpte fazladan bir elektriksel yolun bulunduğu bir durumdur. Bu durum, hızlı kalp atışına (taşikardi) neden olabilir. Wpw sendromu, bebeklerde ve çocuklarda hızlı kalp atışı problemlerinin en yaygın nedenlerinden biridir. Normalde, elektrik sinyalleri k...

Psikolojik Sendromlar

Psikolojik sendromlar, insanlarda neredeyse fizyolojik olarak görülen problemler kadar ciddi sorunlara neden olmaktadır. Bu durum özellikle psikolojik sendromların başkalarında yani şiddetli olanlarında insanları çok ciddi bir şekilde etkilemektedir. Son derece yaygın olarak görülen bu durumlar, çok farklı şekillerde görülmektedir. Görülen s...

İrritabl Barsak Sendromu

İrritabl bağırsak sendromu, toplumda sıkça görülen, kronik şekilde uzun yıllar süren bir rahatsızlıktır. Erişkin kişilerde görülme sıklığı yaklaşık % 15-20 seviyelerindedir. Kişilerin bağırsak hastalıkları arasında en fazla doktora gitmeye ihtiyaç duyduğu rahatsızlıktır. İrritabl bağırsak sendromu aynı zamanda spastik kolon, spastik kolit, m...

Down Sendromu Özellikleri

Down sendromu özellikleri: Down sendromu DNA'nın eşleşmesi sırasında genlerde oluşan farklılıktır. Genetik eşleşme sırasında kromozomların kırk altı tane olması gerekirken kromozomlada kırk yedi kromozom meydana gelir. Bu durumda oluşan yeni hücreler diğer bireyden farklı özelliklere sahip olur. Bu genetik bir olay değildir. Down sendromu b...

Cushing Sendromu

Cushing sendromu: Vücutta böbrek üstü bezlerinden salgılanan kortizon hormonunun kontrolsüz bir şekilde salgılanması sonucunda ortaya çıkan bir sendromdur. Cushing sendromu kişilerde farklı belirtiler vererek özellikle kadınlarda görülen erkeklerde de görülebilen bir durumdur. Cushing sendromu kişiden kişiye farklı belirtiler vererek ...

Bıkkınlık Sendromu

Bıkkınlık Sendromu; bir hastalık değildir. Kişinin herşeyin en iyisi olmasını isteyerek hem kendisine hem etrafındakilere karşı karamsar olması sonucunda bıkkınlık sendromu görülebilmektedir. Bıkkınlık sendromu aniden ortaya çıkabilmektedir. Kişinin dikkatli davranması ve kendisini çok yormaması gerekmektedir. Bıkkınlık sendromu olan ...

El Ayak Sendromu

El ve Ayak Sendromu, çocuklarda görülme olasılığı oldukça yüksek olan bu hastalık ciltte kızarıklık, ateş, deri dökülmesi ve ağız içinde aft sorunlarına yol açabilen bir tür el ve ağız hastalığıdır. Bu hastalığa yakalanan kişinin el ve ayakları kırmızıya boyanmış gibi olur. İlerleyen zamanlarda bu hastalık kendini deri dökülmesi ve ilti...

Huzursuz Bacak Sendromu Nasıl Geçer

Huzursuz bacak sendromu nasıl geçer, Toplum da çok fazla sıkıntı olarak yaşanması ile birlikte tedavisinin nasıl yapılacağı konusunda herhangi bir adım atılmaz. Aslında anlatırken çok normalleşmiş bir hastalık olarak ifade edilse de çok sık yaşanan rahatsız edici hastalıkların başında yerini almaktadır. Huzursuz bacak sendromu çoğunlukla din...

Marfan Sendromu

Marfan sendromu, Genellikle çocuklarda görülür. Bağ dokularını olumsuz olarak etkileyen ve aynı zamanda kalıtsal özellikler taşıyan bir rahatsızlıktır. Bu problem kalıtsal özellikler taşıdığı için genetik bir hastalık olduğunu söyleyebiliriz. Çocuklarda bağışıklık sistemine bağlı olarak erken yaşlarda ortaya çıkmaktadır. ...

Churg Strauss Sendromu

Churg Strauss Sendromu, Kan damarlarının iltihaplanmasıyla oluşan karakterize bir hastalıktır. Genelde astım veya alerji öyküsü olan hastalarda ortaya çıkar. Churg Strauss sendromumun belirtileri; yorgunluk, kilo kaybı, burun kanaması iltihabı, uyuşma ve halsizliği içerir. Tanı için nihai test, ilgili doktorun biyopsisidir. Tedav...

Piriformis Sendromu

Piriformis sendromu, çok sık karşılaşılan fiziksel bir rahatsızlıktır. Kalçada bulunan siyatik sinirin piriformis kası tarafından engellenmesi sonucu kalça ve bel ağrısı olmaktadır ve bu ağrılar kişilerde piroformis sendromu olarak değerlendirilir.Piriformis sendromu belirtileri nelerdir?K...

Çocuklarda Nefrotik Sendrom

Çocuklarda nefrotik sendrom, bir çoğumuzun ne anlama geldiğini bilmediği, hatta adını bile ilk defa duyduğu bir hastalık olan nefrotik sendrom böbrek hasarı nedeni ile ortaya çıkan bir durumdur. Böbreklerin görevlerinden bir bölümü, kandaki fazla sıvıyı ve atık maddeleri vücuttan temizlemek, vücutta tuz ve su miktarını ayarlamaktır, kanda bu...

Doğum Sendromu

Doğum Sendromu, Doğum sendromu diğer bir adıyla down sendromu; bir kromozom fazlalığıdır. Doğum sendromu bir hastalık değildir. İnsanlarda normalde 46 olan kromozom sayısı genetik bozukluk nedeniyle doğum sendromlu insanlarda 47'dir. Bu genetik farklılığın sonucu olarak çocuğun fiziksel görünümünde farlılıklar oluşmaktadı...

Reyno Sendromu

Reyno sendromu, Fiziksel olarak meydana gelen sorunlardan biridir. Ayak parmaklarında meydan gelen bu rahatsızlık simetrik olarak meydana gelen bir dolaşım bozukluğu olarak ele alınabilmektedir. İnsanlarda parmaklar üzerinde basit bir şekilde meydana gelen basit duyu bozukluğu olarak bilinmektedir. Reyno sendromu, ilk zam...

Brugada Sendromu

Brugada Sendromu: Sodyum kalp iyonlarının kalp hücrelerine akışını kısıtlatan, nadir görülen kalıcı bir kalp ritmi bozukluğudur. Sonuç olarak, kalbin elektriksel uyarılarının akışı bozulur. Hayatı tehdit eden kalp ritmlerine neden olabilir. Brugada sendromu, kalbin yapısını etkilemez. Brugada sendromu, Güneydoğu Asya k...

Cri Du Chat Sendromu

Cri du chat sendromu, Türkiye'de çok fazla bilinmeyen bu hastalık kedi miyavlaması olarak da adlandırılır. Bu hastalık ismini yeni doğan bebeğin ağlama sesinden alır. 5. kromozomun bir parçasının kaybolmasıyla meydana gelen genetik bir bozukluktur. Çok nadir görülen bir hastalıktır.Cri du chat sendromu belirtile...

Huzursuz Bacak Sendromu Hangi Doktora Gitmeli

Huzursuz Bacak Sendromunda Hangi Doktora Gitmeli, Huzursuz bacak sendromu günümüzde sık karşılaşılan bir rahatsızlıktır. Huzursuz bacak sendromu kişinin uzun süre hareketsiz kalması sonucunda huzursuz bacak sendromu toplumun yaklaşık 3-10 arasında erkekler ve kadınlarda görülmektedir. Genellikle orta ve ileri yaşlarda ortaya çıkan huzur...

Down Sendromu Çeşitleri

Down Sendromu Çeşitleri, genel olarak üç kısma ayrılmaktadır. Down sendromu, kişide bulunan vücut hücrelerindeki kromozom sayısının normalden farklı olarak görülmesi durumunda ortaya çıkan bir rahatsızlık olarak bilinmektedir. Kromozom vücut hücrelerinin çekirdek kısmında bulunmaktadır ve bu yapılar ile birlikte ulaşılması gelereken genlerde...

Rett Sendromu

Rett sendromu, nörolojik bir rahatsızlıktır. Dünyanın bütün ülkelerinde bütün ırklarda özellikle de kız çocuklarında çok fazla görülmekte olan bir gelişim bozukluğudur. Çok yaygın olarak görülen gelişimsel bozukluklar arasında yer alır. Doktor Andreas Rett tarafından ilk olarak 1964 yılında ortaya çıkarılmıştır. İngilizce yayınından sonra i...

Down Sendromu Burun Kemiği

Down Sendromu Burun Kemiği, tedavisinde burun kemiğinin gelişip gelişmediğinin teşhisi oldukça önemlidir. Burun kemiğinin normalde daha fazla gelişim göstermesi yada normalden daha az gelişmesi down sendromu olarak adlandırılır. Bu hastalığının tanısı için doğumdan önce yapılan testler ve doğumdan sonra yapılacak olan testler sayesinde ...

Karpal Tünel Sendromu Egzersizleri

Karpal tünel sendromu egzersizleri, Karpal tünel sendromunun semptomlarının giderilmesi amacıyla yapılmaktadır. Karpal tünel sendromu el bileği bölgesinde meydana gelmektedir. Parmakların hareket etmesini sağlayan sinirin bilek hizasındaki karpal tünel bölgesinde sıkışması sonucu ortaya çıkmaktadır. Sıkışma sonucunda parmaklarda karıncalanma...

Stockholm Sendromu

Stockholm sendromu, rehine olarak kaçırılmış bir kişinin rehin alan kişiyle diyaloğundan kaynaklanan duyguları kapsayan psikolojik durumdur. Bunlar sempati ve empati olarak gelişim gösterir. Psikiyatr Nils Bejerot tarafından tanımlanan Stockholm sendromunun neden olduğu sempati ve empati sonucunda oluşan psikolojik durumla birlikte aşağıdaki...

2 5 Yaş Sendromu

2 5 yaş sendromu, çocuğun artık bebeklik dönemini bitirdiği ve çocukluk dönemine başladığı bir süreçtir. 2 yaşın dolmasıyla birlikte anne ve baba için zor bir süreç başlar. İnatlaşma, hırçınlaşma, direnme, ağlama nöbetleri ve isteklerin artması bu dönemde oldukça yoğun görünmektedir. Anne ve baba bu dönemde daha az yorulacağını düşünürken da...

Karpal Tünel Sendromu Ameliyatı

Karpal Tünel Sendromu Ameliyatı; Genellikle lokal anestezi yolu ile hasta uyutulmadan yapılan, yaklaşık olarak on beş dakika kadar sürebilen, el bileği ve eldeki sıkışmış olan sinirin doku kesileri ile rahatlatılması işlemidir.Karpal Tünel Sendromu Ameliyatına Hangi Durumlarda Karar Verilir? <...

Nefrotik Sendrom

Nefrotik sendrom, halk arasında albümin olarak adlandırılan ve genellikle çocuklarda görülen bu hastalığa nadirde olsa yetişkinlerde de rastlanılmaktadır. Nefrotik sendrom adı verilen hastalık, böbreklerin çeşitli nedenlere bağlı olarak tahrip olması ve böbreklerin görevlerinden bir bölümü olan kandaki atık maddeleri temizlemek, vücuttaki tu...

Brown Sequard Sendromu

Brown Sequard Sendromu, nadir rastlanan bir omurilik hastalığıdır. Bu omurilik hastalığı da bazı sendromların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Brown sequard sendromunu tanımlamak ve tespit etmek oldukça zordur. Bazı bilim insanları sendrom üzerinde detaylı klinik araştırmalar yapmış ve Brown sequard sendromuna ait tanımladıkları ol...

Kaçış Sendromu

Kaçış sendromu: Çok sık görülen bir hastalık olmasa da kaçış sendromu ender görülen sendromlar arasında yer alır. Kaçış sendromu artık daha fazla görülmektedir. Fakat tedavi edilebilir bir hastalık değildir. Kaçış sendromu kişilerde farklı belirtiler vererek ortaya çıkabilir kaçış sendromunda hipotansiyon polisitemia vera (kanın yoğunlaşmas...

Dress Sendromu

Dress sendromu; eozinofili ve sistemik semptomun vücutta meydana getirdiği çok ciddi bir ilaç tepkimesidir. Dress sendromu, ateş, cilt döküntüsü, eozinofili ve iç organ tutulumu gibi sistemik sendromlarla yaşamı tehdit eden çok sık görülmeyen, akut başlangıçlı, şiddetli görülen bir ilaç reaksiyonudur. Rahatsızlığa yakalandıktan s...

Ayak Sallama Sendromu

Ayak sallama sendromu, Kişinin ayaklarını rahatsız hissederek ayaklarını sürekli sallaması hastalığıdır. Bu sendromu yaşayan kişiler ayaklarında bir şey varmış gibi tarifi zor bir his hissederler. Ayaklarda yanma, terleme, ateşlenme, gıdıklanma gibi derinlerden gelen bir his yaşanır. Bu hisse kapılan sendromlu hastalar ayaklarını sallayarak ...

Down Sendromu 21 Kromozom

Down Sendromu 21 Kromozom, Tıp literatüründe Trizomi 21 olarak bilinen down sendromu bir hastalık olmaktan öte genetikteki bir farklılıktır. Normal insanların vücut hücreleri 46 kromozomdan oluşurken down sendromlu bir kişi de 47 kromozom bulunur. Down sendromunun bireylerde oluşma sıklığı 900 de birdir. Down sendromundan kaynak...

Serotonin Sendromu

Serotonin Sendromu, Serotonin beyinde bulunan hücrelerin kendi aralarındaki ve başka sinir hücreleriyle olan iletişimini sağlayan bir kimyasaldır. Vücuda taşıyabileceğinden daha fazla serotonin alınması ile meydana gelen ve hayati tehlikeye dahi sebep olabilen bir ataktır. Sinir sistemi açısından büyük önem taşıyan bir e...

Tümör Lizis Sendromu

Tümör lizis sendromu, günümüzün çokça karşılaşılmaya başlayan kanser hastalığının, getirmiş olduğu çok ciddi bir komplikasyon sonucu gelişen, yaşamı tehdit eden bir durumdur. Bu sendrom kişinin hücre içi metabolitlerinin hücre dışına çıkmasıyla başlar. Onkoloji klniklerinin en ciddi tablosudur. Tümör lizis sendromu aynı zamanda birçok...

Kruger Sendromu

Kruger Sendromu, özellikle günümüzde oldukça sık duyulmaya başlanmış olan bu sendrom çeşidi, adını kendi araştırmasını yapan kişiden almıştır. Bu konuda ayrıntılı olarak araştırma yapan Kruger, elde etmiş olduğu tüm sonuçları ve bulguları kesin bir belgeler halinde 2000 yılında sunarak, Nobel Ödülü almıştır. Özellikle günlük yaşamda çok s...

Dunning Kruger Sendromu

Dunning Kruger Sendromu, bilişsel bir yanlılıktır. Bu bilişsel önyargı, durumların ve diğer insanlar hakkında, bir kişinin yargısından sapma biçimidir. Bu durum başkaları için mantıksız olabilir. Kendi öznel gerçeklerini yaratırlar. Gelen bilgileri çarpıtarak kendi davranışlarını belirleyebilirler. Halk arasında cahil cesareti...

Anne Karnında Down Sendromu

Anne Karnında Down Sendromu, İnsan vücudunda her hücrede genler bulunmaktadır. Sağlıklı bir insanda 23'ü anneden 23'ü babadan olmak üzere toplamda 46 kromozom bulunmaktadır. Down sendromlu bir kişide ise toplamda 47 kromozom bulunmaktadır. Down sendromu bir hastalık değil genetiksel bir farklılıktır. Down sendromunu etkil...

Crest Sendromu

Crest sendromu, sistematik sklerozun bir türüdür. Vücutta bulunan bağ dokularında meydana gelmekte olan ve ilerleme özelliği bulunan bir hastalıktır. Bu hastalık vücudun herhangi bir bölgesini de olumsuz etkileyebilmektedir. Crest sendromu derilerde belirgin olarak kendini gösterebilmektedir. Kasları, sindirim sistemini ve diğer...

Korsakoff Sendromu

Korsakoff Sendromu, B vitamini tiyamin eksikliğinden kaynaklı ciddi bir hafıza bozukluğudur. Dejeneratif polinörit ile birlikte görülen özel bir zihinsel hastalık formu olarak tanımlanmaktadır. Temel nedeni alkol olarak bilinmektedir. Korsakoff sendromu olan bir kişi normal görünmekle beraber bozukluğun başlangıcından itibaren anılarda ...

William Sendromu

William sendromu, ilk kez 1961 yılında Williams ve Beuren isimli doktorların araştırmaları sonucunda ortaya çıkan bir hastalıktır. Dünya üzerinde çok ender görülen hastalıklardan bir tanesidir. Şöyle ki 20.000 de bir görülen bir hastalıktır. Kız ve erkek çocukların görülme olasılığı aynıdır. Bu sendrom insan genetiğinde yer alan 7 numaralı k...

Hassas Bağırsak Sendromu

Hassas bağırsak sendromu, insanların bağırsaklarının normal bir şekilde çalışmasını engellemekte olan bir rahatsızlıktır. Hassas bağırsak sendromunun diğer adı ise irritabl barsak sendromudur. Hassas bağırsak sendromu kişilerde genel olarak şişkinlik yaratır, mide ağrısına neden olur, ishal ve kramp ağrılarına sebep olmaktadır. Hassas bağırs...

Guillain Barre Sendromu

Guillain barre sendromu, Bu sendrom bağışıklık sisteminin sinir hücrelerine zarar vermesi sonucunda oluşan bir hastalıktır. Guillain barre sendromu merkezi sinir sisteminden kaynaklanmaz. Guillain barre sendromu çevresel sinir sisteminin bu sendromda kişide ciddi belirtiler ve etkiler gösterecek şekilde ortaya çıkar. Guillain barre sendromu...

Hamilelikte Huzursuz Bacak Sendromu

Hamilelikte Huzursuz Bacak Sendromu; Hamilelik dönemi bir bayanın en hassas olduğu dönemler arasındadır. Hamilelikte huzursuz bacak sendromu çoğunlukla hamile annenin ayağında karıncalanma, uyuşma, titreme gibi rahatsızlıklarla ortaya çıkan bir nörolojik rahatsızlık türüdür. Uzman hekimlerin yapmış olduğu araştırmalar sonrasında h...

Fanconi Sendromu

Fanconi sendromu, direk olarak bir böbrek hastalığı olarak ele alınabilir. İnsanlarda böbrekler, kanın süzülmesini ve kan içerisinde bulunan atıkların alınmasını sağlamaktadır. Direk olarak hayati bileşenlerin kan içerinde kalmasını sağlayarak atıkların alınmasını sağlayan böbrekler fanconi sendromu ile birlikte insanlarda başta glukoz, bika...

Steven Johnson Sendromu

Steven Johnson Sendromu, Akut bir başlangıcı olan, deri lezyonları ve en az iki mukoza alanının tutulduğu bir hastalıktır. Bu hastalık; dudaklar, dil, yanaklar, bronşlar gibi bölgelerini etkilemenin yanı sıra solunum sistemi de etkileyebilir. Bu hastalıkta gözle görülen belirtilerden bazıları; el ayası ve ayak tabanlarında kızarıklıkla...

Tietze Sendromu

Tietze sendromu, Kaburga kıkırdaklarının göğüste hissettirdiği ağrıdır. Ağrılar genellikle kaburgalarda ki iltihaplanma sonucu ortaya çıkar. Bu hastalık çoğunlukla üst solunum yolu enfeksiyonu, öksürük ve ağır egzersiz sonrası meydana gelir. Ayrıca bir araba kazası veya düşme sonucu meydana gelen göğüs travması, ağır kaldırma ve zorlu egzers...

Angelman Sendromu

Angelman Sendromu, kromozom 15'te meydana gelen genetik bir rahatsızlıktır. Anneden gelen bir kromozomdan kaynaklandığı düşünülmektedir. Yüzde sürekli bir gülümseme ve dik bir duruş olduğundan "mutlu kukla sendromu" olarak da adlandırılmaktadır. Oldukça nadir denecek kadar az olan yani 40 bin doğumda bir görülen nöro genetik bir...

Zollinger Ellison Sendromu

Zollinger ellison sendromu, Bir çeşit mide ülseri olarak bilinir fakat normal ülserden farklı olarak pankreas veya onikiparmak bağırsağındaki tümör nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Ailede endokrin neoplazi vak'alarının varlığı bu hastalığın görülme oranını dahada arttırmaktadır. Zollinger ellison sendromu belirtileri ...

5 Yaş Sendromu

5 Yaş Sendromu, çocukların büyüme ve gelişim evresinde önemli olan dönemeçlerden biridir. Bu yaş grubundaki çocuklar, ileri yaşlarında karşılarına çıkabilecek bir takım olaylar için şimdiden o olaylara yönelik bir takım deneyimler yaşayabilirler. Hatta bu olaylarla ilgili ileride nasıl tavır takınacakları ve nasıl üstesinden gelecekleri ile ...

Pika Sendromu

Pika sendromu bir aydan daha uzun bir süre zarfı süresince gıda olmayan ve yenmemesi gereken maddeleri yeme alışkanlığıdır. Bir diğer adı da alotrioghagia olan ve henüz bilim dünyasının da açıklayamadığı pika sendromuna yakalanan kişiler vücudundaki demir, bakır, çinko vb. elementler yetersiz olduğu zaman bu elementlere karşı olan gereksinim...

Uyku Apne Sendromu

Uyku Apne Sendromu, İnsanlarda solunum yolu kasları normalde kasılı olur ve solunum yolunu açık tutar. Uyku esnasında birçok kasın gevşemesiyle birlikte solum yolu kaslarının da gevşemesiyle solumun durması ile uyku apnesini ortaya çıkmaktadır. Bu durum uyku süresince devamlılık arz ediyorsa uyku apnesi sendromuna dönüşmektedir. Bu raha...

2 Yaş Sendromu Nasıl Atlatılır

2 yaş sendromu nasıl atlatılır, 2 yaş sendromu, her anne ve babanın yaşayacağı kaçınılmaz bir dönemdir. 1 yaşını dolduran her çocuk için bir geçiş sürecidir. Bu dönemde çocuk için kazanılacak kötü veya iyi huylar gelecekte atılacak adımlarda büyük rol oynar. İlk olarak anne ve babanın bu dönemi kabullenmeleri ve kendilerini buna hazırlamalar...

Down Sendromu

Down sendromu, Oldukça yaygın görülen bir durumdur. Gerek görsel ve yazılı medyada gerek günlük hayatımızda sıkça duyulan bir durumdur. Bu durumun bir hastalık olmadığını genetik bir farklılık olduğu bilinmektedir. Bu durumda doğan çocukların ebeveynlerine doğal olarak hayal kırıklığı şeklinde beliriyor. Daha sonraki yıllarda ailelerin de ...

Prader Willi Sendromu

Prader Willi Sendromu, ilk olarak 1956 yılında ortaya çıkan bu sendrom; araştırmalar sonucu sendromu bulan hekimlerin baş harflerinden oluşmaktadır. Bu sendrom ilk olarak Prader, Wille ve Labhrat tarafından ortaya atılmıştır. Prader Wille Sendromu nadir olarak görülen bir genetik rahatsızlık olarak bilinme...

Reye Sendromu

Reye Sendromu, sıklıkla 4-14 yaş arası çocukları etkileyen, çok nadir görülebilen, beyni ve karaciğeri etkileyebilen ve viral ciddi bir hastalıktır. Genellikle suçiçeği, grip gibi salgınlar sonrasında iyileşmekte olan çocuklarda görülür. Bu hastalıktan muzdarip olan çocuklarda iyileşme olabileceği gibi birkaç saat içerisinde ölümle de s...

Brown Sendromu

Brown Sendromu, Gözlerdeki koordinasyon bozukluklarından birdir. Rahatsızlığı ilk defa Harold Whaley Brown tarafından tespit edilmiştir. Rahatsızlık gözlerin birbiriyle uyumlu bir biçimde hareket etmesini engellemektedir. Genellikle tek gözde bir fonksiyon bozukluğu görülmektedir. Ancak vakaların % 10'unda her iki gözde görülmekted...

Down Sendromu Kaç Kromozom

Down Sendromu Kaç Kromozom: Diğer bir adı Mongolizm olan Down Sendromu ilk olarak 1866 tarihinde Dr John Langdon Down tarafından bir tür zeka geriliği olarak tespit edilmiştir. Down Sendromu hastalığın keşfinden sonra genetik olduğu düşünülmüş fakat bu ancak 1959 yılında tespiti yapılmıştır. Dünyada yaklaşık olarak yılda 660 y...

1 5 Yaş Sendromu

1 5 Yaş sendromu döneminden önce, yeni doğmuş bebekler aciz ve muhtaçtırlar. O, Yüce Allah'ın bir emaneti, hediyesi, muhteşem bir yaradılış delillerinden biridir. Artık sabır, özen, merhamet gösterilerek bakım ve büyütme dönemi başlamıştır. Bebek yaşamının ilk aylarında itibaren annesi ile sosyal ilişkiye ve fiziksel bakıma ihtiyacı du...

Williams Sendromu

Williams sendromu insanda 7. kromozomunun uzun kolunda meydana gelmekte olan silinmeye denir. Williams sendromu insanların yüzünde elf yani perimsi bir yüz tipini oluşturmaktadır. Williams sendromu olan kişilerin burunları düşük ve kemerli olur, göz yapıları ise birbirine yakın ve çekiktir ve güler yüzlü bir tutum sergilerler. Davranışları i...

Dumping Sendromu

Dumping sendromu, midenin beklenenden daha hızlı şekilde boşalmasıyla yaşanan şikayetlerin oluşturduğu bir rahatsızlıktır. Hızlı gastrik boşalma şeklinde de tanımlanan bu sorun mideden gelen sindirilmemiş besinlerin ince bağırsağın alt kısımlarını hızlı bir şekilde doldurduğunda meydana gelir. Bu durumda kişilerde arzu edilmeyen sindirim sor...

Paris Sendromu

Paris Sendromu, Dünya coğrafyasında teknolojinin gelişmesiyle birlikte kültürler arasında sahte yüzler ve köprüler oluşmuştur. İnternetin getirdiği faydaların yanı sıra kültürler arasında sahte gülümseme ortamları oluşmuştur. Bu sahte görüntüler yüzünde bir kısım sendrom ve hastalıklar ortaya çıkmıştır. Bu sendromlardan bir tanesi de ...

Down Sendromu Bulguları

Down sendromu bulguları; insanlardaki kromozomların 23'ü anneden, 23'ü ise babadan olmak üzere 46 kromozom bulunur. Down sendromu bulguları olan bir bebekteki kromozom sayısı ise 46 yerine 47'dır. Yani normal bir bebekten bir adet fazla kromozoma sahip olarak doğarlar. Down sendromu bulguları nasıl sahip bir çocuğun fiziksel görünümü de diğe...

Down Sendromu Nasıl Anlaşılır

Down sendromu nasıl anlaşılır, Vücutta bulunması gereken 46 tane hücreye ek olarak bir tane daha hücre bulunarak toplamda 47 hücreye sahip olma durumudur. Vücutta gelişen yapısal ve fiziksel değişiklikler ile karakterize edilerek anlaşılır. Bu sendromun bir hastalık olarak tanımlandırılması oldukça yanlıştır. Çünkü bu sendrom bir hastalık de...

Cotard Sendromu

Cotard sendromu: nöro-psikolojik bir hastalıktır. Yürüyen ceset olarakta adlandırılır. Cotard sendromunda kişi kendini ölü sanmaktadır. Çok nadir görülen psikolojik bozukluktur.Cotard sendromu belirtileri ve tedavisi:

Akut Koroner Sendrom

Akut koroner sendrom, kalpte oluşan bir durumdur genellikle koroner damarlardan kalbe yeteri kadar kan iletilmediği durumlarda gerçekleşir. Koroner atardamarların görevi kalbe oksijen açısından zengin kan iletmektir. Ancak bu atardamar tıkandığında kalbe yeterince oksijen gitmez ve bu durum kalp krizine ya da anjinaya yol açar. <...

Down Sendromu Genetik Mi

Down sendromu genetik mi?: Down sendromu genlerin eşleşmesi esnasında oluşan bir anormallikten kaynaklanan bir durumdur. Down sendromu genetik bir hastalık değildir. Genlerde meydan gelen farklılaşma sonucunda oluşan bir durumdur. Genetik eşleşme sırasında oluşan bir bireyin normalde kırk altı kromozama sahip olması gerekirken, down sendromu...

Poland Sendromu

Poland sendromu, Kalıtsal ve kusurlu bir oluşumdur. Poland sendromu, sağ veya sol göğüste meydana gelen kasların gelişmemiş olması gibi anormal bir durumdur. Poland sendromu vücudun her iki tarafında da aynı etkiyi gösterir. Fakat vücudun sağ tarafını etkileme oranı daha fazla olur. Poland sendromu genelde ciddiyetine göre belirlenmektedir. ...

4 5 Yaş Sendromu

4 5 Yaş Sendromu: Çocuklarımızın gelişim süreçlerinde, önemli bir dönüm noktası da 4 ve 5 yaştır. Bu yaşlardaki çocuklar, hayatlarının ileri yıllarında karşılarına çıkabilecek olan gerek özel hayat, gerek okul ve iş hayatı ile alakalı nasıl mücadele edileceğini, olayları çözmek için başvuracakları yöntemleri, dışa ya da içe dönük...

Tükenmişlik Sendromu

Tükenmişlik sendromu, günümüzde sıkça adını duymaya başladığımız bir sorundur. Kişinin başarısız olma, gücünün azalması, enerjinin tükenmesi, yıpranması, isteklerinin tatmin edilememesi gibi kendi kaynaklarında oluşan tükenmenin ifadesi olan tükenmişlik sendromu, kişisel başarıyı, duygusal tükenmeyi ve duyarsızlaşmayı içerir. Bunlar kişinin ...

Antifosfolipid Antikor Sendromu

Antifosfolipid Antikor Sendromu: Çoğunluğu genç kadınlarda görülen otoiümün bir hastalıktır. Antifosfolipid sendromu olan kişilerin kanı, antifosfolipid otoantikorlar adı verilen anormal proteinler üretir. Bu kanın doğru bir şekilde akmamasına ve damarlarda pıhtı oluşmasına, gelişmekte olan bir fetusa...

Crush Sendromu

Crush sendromu: Vücut dokularının, kasların, kemiklerin veya vücudun herhangi bir bölgesinin ezilmesi, sıkışıp hareketsiz kalması ya da baskıya maruz kalması sonucunda oluşan bir sendromdur. Crush sendromunda ödem, şişkinlik, doku nekrozu, kızarıklık, şok, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği gibi nedenler oluşabilir. Crush sendromunda uzun sü...

Zenci Down Sendromu

Zenci Down Sendromu, Bu sendroma sahip kişiler yok denilecek kadar azdır. Down sendromu genetik farklılıktan dolayı oluşmaktadır. Zencilerde genetik farklılık az olduğu için daha az görülmektedir. Genetik farklılık sonucunda insanda 21. kromozom çiftinden 1 tane fazla bulunması ile ortaya çıkan bir çeşit hastalıktır. Vüc...

Hipoplastik Sol Kalp Sendromu

Hipoplastik sol kalp sendromu, Doğumla birlikte görülen kalp problemlerinden biridir. Bu hastalıklar temel olarak doğum öncesi donemde kalbin tam olarak gelişememesi nedeniyle görülür. Günümüzde de sıkça rastlanılmaya başlayan bu problemin sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte anne veya babada doğumsal problemlerinden birinin olması, annen...

Savant Sendromu

Savant Sendromu, Otizim ile direkt olarak bağlantılıdır. Aşırı seviyede gelişimsel veya zihinsel yetersizliklerin yanında insanların çoğunda var olmayan sıra dışı zihinsel becerileri bulunan kişileri tanımlamakta kullanılmaktadır. Savant sendromu olan hastanın genel zeka seviyesi ortalamanın altında olmasına rağmen bir ya da daha fazla alan...

El Ayak Ağız Sendromu

El ayak ağız sendromu, Çoğunlukla 5 yaş altı çocuklarda ve nadir olarak erişkinlerde görülebilen bir viral hastalıktır. İlk olarak ateş ile kendini belli eder. Hastalığa virüsler neden olur. Hastalığa neden olan virüsler ağız, burun ve boğaz bölgesine yerleşerek burada yaşar. Vücutta bulunan su dolu baloncuklar el ayak ağız sendromu ismini a...

Miyofasiyal Ağrı Sendromu

Miyofasiyal ağrı sendromu, Kaslarda meydana gelen romatizmal ağrılara miyofasiyal ağrı sendromu denir. Bu tür ağrılar eklemlerde pek görülmez, kış aylarında yükselir yaz aylarında kendiğinden geçer. İltihaplı romatizmalar ile karıştırılmamalıdır. Bunun yanında kemiklerde şekil bozukluğu oluşturmaz. Genel olarak bölgesel olarak ağ...

Ofis Sendromu

Ofis sendromu; denilince bazı bireylerin aklına bilgisayar oyununun adı gelmiş olabilir. Bu sizleri yanıltmasın. Ofis sendromu çalışan erkek ve kadınların en ciddi ruhsal problemlerinden bir tanesini oluşturmaktadır. Her birey hayatını kazanmak ya da belirli bir sosyal çevre içerisinde statü edinmek amacıyla iş hayatının içerisin...

4 Yaş Sendromu

4 yaş sendromu; 4 yaşına gelen bir çocuk dış dünyayı daha iyi tanımaya başlar. Çevresinde olup bitenleri anlar, soru sorarak ve oyun kurarak hayal gücünü geliştirir. 4 yaş sendromu 2 yaş sendromu gibi aileleri zorlayıcı ve yıpratıcı değildir. Çünkü 4 yaşına giren bir çocuk diğer çocuklarla oyun oynamaktan büyük zevk alır paylaşımcı olur. A...

Ayak Sendromu

Ayak sendromu, genellikle ileri yaşlarda ortaya çıkan bir hastalıktır. Ancak bununla birlikte tüm yaşlarda da görülebileceğini de unutmamak gerekir. Kadınlarda erkeklere göre yaklaşık iki kat daha fazla görülmektedir. Ayak sendromu günümüzde bir çok insanda vardır. Lakin bunun geçici bir durum olduğunu düşünerek doktora gitmemelerind...

Cam Tavan Sendromu

Cam Tavan Sendromu, Bir kalıbın içerisine bürünerek istenilen dışına çıkmama rahatsızlığına cam tavan sendromu denilmektedir. Cam tavan sendromunda kişi kendisine öz güvenini yitirerek, basit bir işi kafasında büyüterek başaramayacağı duygusuna kapılmaktadır. Uzmanların yapmış olduğu araştırmalarda cam tavan sendromu yaşayan ki...

Huysuz Bacak Sendromu

Huysuz bacak sendromu, diğer adı ile huzursuz bacak sendromu olarak tanımlanmaktadır. Bu sendrom hastaların uzun süreli olarak hareketsiz kalmaları sonucu ile ortaya çıkmaktadır. Bu esnada ise ortaya oldukça çok rahatsız edici bir hareket ettirme isteği yaratır. Bu durum uyku esnasında da yaşanabilir bu sonuca bağlı olarak da uyku düzensizli...

Faset Sendromu

Faset Sendromu, genellikle 50'li yaşlardan sonra boyun ve belimizin arka kısmında ki faset eklemlerinin birbirine sürtüp aşınması sonucunda ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Faset eklemi diğer eklemlere nazaran daha küçük olan bir eklemdir. Faset sendromu nadirde olsa erken yaşlarda da ortaya çıkabilmektedir. Erken yaşlarda ortaya çıkan ...

Toksik Şok Sendromu

Toksik şok sendromu, İnsanlarda çok nadir görülen durumlardan biridir. Bakterilerden kaynaklanarak ortaya çıkan bu sorun, her ne kadar nadir olarak ortaya çıkmış olsa da son derece ciddi rahatsızlıklardan biridir. Birçok zaman gerekli önlemler alınmadığında ölümle sonuçlanan bu durum, ismi "staphylococcus aureus" olan bakterinin vücuttaki et...

Gebelikte Down Sendromu Belirtileri

Gebelikte down sendromu belirtileri, Down sendromu zeka geriliği ile seyreden bir kromozom farklılığıdır. 2 tane olması gereken 21 kromozomun 3 tane olması ile ilgilidir. Bu kişilere özgü yüz simaları vardır. Down sendromlu kişiler, konuşma ve öğrenme güçlüğü yaşarlar. Gebelikte down sendromu belirtileri ve ...

Over Sendromu

Over sendromu genellikle 30 yaş altındaki kadınlarda hormonsal bozukluklarla birlikte görülen, etiyolojisi tam olarak bilinmeyen bir yumurtlama problemidir. Nedeni bilinmeyen bu hastalığa; genetik faktörler, beslenme bozuklukları, hareketsizlik, ruhsal bozukluklar tetikleyici nedenler arasında sayılabilir. Over sendromunda birden fazl...

Kırık Kalp Sendromu

Kırık kalp sendromu: Kalp oldukça hassas bir organdır. Çok çabuk bir şekilde herşeyden etkilenebilir. Günlük yaşamınızda üzüntü, stres, gerginlik, heyecan, mutluluk, sevgi, aşk, korku gibi heyecana bağlı oluşan bu durumlar kalbinizi çok çabuk bir şekilde etkiler. Kırık kalp sendromu da duygusal ya da fiziksel gerginlik sonucunda oluşan bir d...

Stendhal Sendromu

Stendhal Sendromu; Hiper kültüremi ya da en yaygın olarak bilinen adıyla stendhal sendromu kişide birtakım olumsuz belirtilerin yaşanmasına neden olan bir rahatsızlık türüdür. Bu rahatsızlığın en temel sebebi ise kişinin sanatsal eserlere karşı aşırı ilgi duymasından kaynaklı olarak ortaya çıkıp aşırı tepki göstermesi neticesinde fizi...

30 Yaş Sendromu

30 Yaş sendromu, Her yaşın bir sendromu olmakla birlikte en zorlu olanı da 30 yaş sendromu olmaktadır. İnsanın kendi bedeni ile yüzleşmesi genel olarak 30 yaşında başlamaktadır. 30 Yaş sendromu yaşamış birisinin sonraki yaşlarda yaşanan sendromların da teğet geçmesi pek mümkün olmamaktadır. 30 Yaş sendromundan en fazla etkilenme olayı şehirl...

Down Sendromu Hastalığı

Down sendromu hastalığı, normal hamileliklerin yani 30 yaş altı gebeliklerin 1000’de 1’inde görülmektedir. Fakat hamilelikte yaş sınırı çok önemlidir. Yaş ilerledikçe down sendromu hastalığı görülme riski daha artmaktadır. 45 yaşını geçmiş hamilelerde bu oran 35’de 1 civarındadır. Down sendromu hastalığı kendi içerisinde ikiye ayrılma...

Hemofagositik Sendrom

Hemofagositik Sendrom, denilen hastalık, vücutta bulunan savunma sistemlerinin bozulmasından dolayı gerçekleşen bir rahatsızlıktır. Bu hastalığın getirisinde savunma hücrelerinin bozulmasından kaynaklanan ateş, dalak büyümesi ile karaciğer büyümesi yaygın olarak görülen rahatsızlıklardır. Kişinin hemofagositik rahatsızlığı doğuştan olab...

Down Sendromu Yaşam Süresi

Down Sendromu Yaşam Süresi, Down sendromu durumu, insanlarda, vücut hücrelerinde bulunan kromozom adetinin, normal olmaması halinde meydana gelen, kalıtsal bir anormallik durumudur. İnsanın karakteristik özelliklerini ve yapısını oluşturan bu genler, bu kromozomların üstünde bulunan genlerdir. Normal insanlarda toplam 23 çift kromozom...

Anne Karnında Down Sendromu Belirtileri

Anne Karnında Down Sendromu Belirtileri, halk arasında down sendromu mongol bebek durumu olarak bilinir. Down sendromunda zeka fiziksel geriliği yaşanır ve kromozomsak durum olarak bilinir. İnsanın vücuttaki 21. kromozom iki tane olur. Eğer bu kromozom üç tane olursa down sedromu hastalığı meydana gelir. Down sendromu hastaları kendilerini b...

Kubital Tünel Sendromu

Kubital Tünel Sendromu, Dirsekte dirsek çıkıntısı (medial epikondil), ulnar siniri, kas, tendon ve bağ dokuları mevcuttur. Normal şartlarda uyum içinde çalışan bu kompleks yapı da, çeşitli nedenlere bağlı olarak performans kaybı meydana gelir. Normal kişilerde ulnar siniri dirseğin altından geçer. Dış etkenlere çok maruz kalmaz. Kubital...

Yorgun Bacak Sendromu

Yorgun Bacak Sendromu; tansiyon ilaçları, demir eksikliği ile ortaya çıkabilecek bir hastalıktır. Yorgun bacak sendromunda kişi bacaklarında karıncalanma, uyuşma hissetmektedir. Yorgun bacak sendromunda kişi hasta olan bacağını istemsizce oynatmak istemekte ve oynatmaktadır. Her yaşta görülebilen yorgun bacak sendromu bazı kişilerde, tek bac...

Capgras Sendromu

Capgras sendromu, İlk kez 1923 yılında bir Fransız psikoloji uzmanı Capgras tarafından öne sürülmüştür. Diğer adı olarak sanrısal bozukluk olarak yada kişisel bozukluk olarak da bilinir. Bu durum bazen şizofreni belirtisi olarak ele alınabilir. Çok fazla örneklere ortaya konulmak ile birlikte bu konu ile alakalı olarak yeteri kadar ar...

Othello Sendromu

Othello Sendromu; Sigmund Freud 1922 senesinde; normal boyutlarda yaşanan kıskançlığın bile mantıklı olmayan bir durum olarak görülmesi gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca, Bu şekilde bir hissiyatın bilinç denetimi kontrolü olmadığı gibi dış dünyanın gerçekliği içinde yaşanan olaylarla orantılı olmadığı görüşünü de belirtmiştir. Sevginin...

Pazartesi Sendromu

Pazartesi sendromu, insanları olumsuz etkilemesi yüzünden iletişim ve iç huzuru bakımından sorunlar yaşatan bir durumdur. Bu ister çalışsın, isterse çalışmasın herkesi etkileyebilir. Buna her ne kadar pazartesi sendromu desek te, sorun pazar gününden itibaren kişiyi etkilemeye başlıyor. Bu sendromun etkisiyle kişiler pazar gününde gelecek ye...

Aktif Mesane Sendromu

Aktif mesane sendromu; mesane kasının aşırı çalışması ile meydana gelen bir hastalıktır. Bu rahatsızlığın ortaya çıkmasının en önemli sebebi nörolojik sebepten kaynaklı olabilir. Rahatsızlığı yaşayan hastalarda ani sıkışma hissi ile kişide tutması zor olan aniden işeme isteği gelişmektedir. Ancak bu durum mesanenin fazla dolu olmasından...

Frajil X Sendromu

Frajil X Sendromu, Öğrenme bozuklukları ve bilişsel bozukluklar da dahil olmak üzere, bir dizi gelişimsel soruna neden olan bir genetik hastalıktır. Genellikle, erkekler bu bozukluktan kadınlara oranla daha ciddi şekilde etkilenirler. Etkilenen bireyler, çoğunlukla konuşma ve dil gelişimini 2 yaşına kadar geciktirir. Frajil X Sendrom...

Down Sendromu Riski

Down Sendromu Riski: Bir veya daha fazla kromozomda bir sorun olduğunda, kromozomal bir durum oluşur. Kromozomlar, genleri tutan yapılardır. Genler, vücudun hücrelerinin bir parçasıdır. Vücudun büyümesi ve çalışması için talimat halindedirler. 700 bebekten yaklaşık 1'i down sendromu ile doğar. Down sendromlu bir çocuk, sa...

2.5 3 Yaş Sendromu

2,5 3 Yaş sendromu çocuklarda kişilik ve karakterin oluştuğu en önemli yaş dönemlerinden birisidir. Bebeklikten çocukluğa geçiş dönemi başlıyor. Konuşmaya başlaması, tuvalet alışkanlığı kazanması bazı elbiselerini kendi giyinmeye ve çıkarmaya başlaması ve ebeveynlere ihtiyacı olmadığını ve bu arada muhtaç olduğu mesajları vermeye başlaması ...

Down Sendromu Kromozom Sayısı

Down sendromu kromozom sayısı konusunu anlamak için down sendromunun ne olduğu bilinmelidir. Down sendromu, vücut hücrelerinde 46 kromozom bulunması gerekirken, 1 kromozom fark ile hücrelerde 47 kromozom olması sonucu ortaya çıkan genetik bir durumdur. Ancak, down sendromu ilk olarak 1866 yılında Dr. John Langdon Down tarafından, özel bir ze...

Bilateral Karpal Tünel Sendromu

Bilateral Karpal Tünel Sendromu: Eller, birkaç kemik, derz, ligament, tendon, kas, sinir ve kan damarlarından oluşur. Ön kol ve eli birbirine bağlayan bilek bağlantıları, karpal adı verilen küçük kemikleri içerir. Karpal kemikler, iki ön kol kemiği, yani yarıçap ve ulna ile birleştirilir. Bilek içerisinde karpal tünel adı verilen bir tü...

Down Sendromu Testi

Down Sendromu Testi için iki çeşit test vardır; bunlar tanı testleri ve tarama testleridir. Tanı testleri çocuk henüz doğmadan down sendromlu olup olmadığını kesin olarak söyler. Tarama testleri ise kesin sonuç vermeyen testlerdir ve çocuğun down sendromlu olma riskinde bir artış olup olmadığını kontrol eder. Down sendromu tanı testleri %1 i...

Bebeklerde Down Sendromu

Bebeklerde down sendromu, konusunun anlaşılması için öncelikle down sendromunun ne olduğu bilinmelidir. Down sendromu, vücut hücrelerinde 46 kromozom olması gerekirken 1 kromozom farkla 47 kromozom olması sonucu ortaya çıkan hastalıktan ziyade genetik bir durumdur. Genler, vücut hücrelerinde bulunun kromozomlarla birbirine bağlanmış olup dow...

Hepatorenal Sendrom

Hepatorenal Sendrom: Karaciğer sirozu olan kişilerde görülen, böbrek yetmezliği rahatsızlığıdır. Ölüme yol açabilecek, ciddi bir komplikasyondur. Hepatorenal sendrom, karaciğer problemi olan hastalarda, böbreklerin fonksiyonlarını yitirdiği zaman ortaya çıkar. Daha az idrar vücuttan atılır. Bu nedenle, azot içeren atık...

Hemolitik Üremik Sendrom

Hemolitik üremik sendrom, escheria coli H7 tip enfeksiyon sonucu oluşan ve nadir görülen ama ciddi sonuçlar doğuran bir böbrek yetmezliği hastalığıdır. Genel tanımı, normal olmayan bir pıhtılaşmanın hızı bir şekilde gelişerek böbrek yetmezliğine, kansızlığa ve organ yetmezliğine sebep olmasına sebep olmasıdır. Genel olarak sıklıkla görülen y...

Çocuklarda 3 Yaş Sendromu

Çocuklarda 3 yaş sendromu, Bir çok ebeveyn çocukları 3 yaşına girdiğinde onlara nasıl yaklaşacaklarını konusunda zorluk çekmektedir. Bunun nedeni 3 yaşına giren çocuklar öğrenme yetenekleri, el becerileri, anlama kabiliyetleri çok daha gelişmiş olmaktadır. Ayrıca cinsiyet kavramları gelişmektedir. Bu durumun genel adı çocuklarda 3 yaş sen...

Miyelodisplastik Sendrom

Miyelodisplastik Sendrom, kemiklerimizde bulunan iliklerin yeteri miktarda kan hücresi üretmemesi durumunda oluşan farklı kemik iliği bozukluğu oluşma durumudur. Miyelodisplastik sendromuna kısaca kemik iliği yetmezliği de diyebiliriz. Bu hastalık çoğunlukla 65 yaş ve üzeri kişilerde görülse de gençleri de etkiler. Kan hücresi sayısın...

Kedi Miyavlaması Sendromu

Kedi Miyavlaması Sendromu; Kalıtsal ve kromozomlar arasındaki gen dizilişinden kaynaklı oluşan kedi miyavlaması sendromuna tıp literatüründe Cri du Chat olarak adlandırılmıştır. İnsanlar anne ve babadan 23 kromozom alarak 46 kromozom ile dünyaya gelmektedirler. Yapılan araştırmalarda bu kromozomların 5. Parçasındaki kayıptan d...

Down Sendromu Riski Kaç Olmalı

Down Sendromu Riski Kaç Olmalı, 30 yaş ve altındaki 1000 hamileden en az birinde down sendromu riski vardır. 44 yaş ve üstü bayanlarda ise bu oran daha fazladır. Şöyle ki, 35 gebelikten birinde down sendromu riski vardır. Down sendrom testi doktor muayenesiyle yapılır ve anneye bilgi verilir. Ailenin hepsinin kararı ile bu testin herkese yap...

Down Sendromu Kromozom

Down sendromu kromozom. Down sendromu, herkeste doğuştan normalde 46 olan kromozom sayısının, bazı insanlarda bir fazla kromozom sayısına sahip olması durumudur. Down sendromu teşhisi konulmuş bebeklerin hasta olarak adlandırılması ise yanlış bir kanıdır, zira down teşhisi konulmuş bebekler bir hasta olmayıp doğuştan oluşan genetik bir bozuk...

Kompartman Sendromu

Kompartman sendromu, direk olarak insan vücudunun belli bölgelerinde içten basınç birikmesine bağlı olarak ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Genellikle meydana gelen travmalı kazalar sonrasında ortaya çıkarak etkilerini göstermektedir. Meydana gelen kanamalı travmalar sonrasında kanayan bölgede oluşan basınç durumlarında direk olarak kompartm...

Gaps Bağırsak Ve Psikoloji Sendromu

Gaps bağırsak ve psikoloji sendromu, çocuk ve yetişkinlerde görülen sindirim sistemi problemleridir. Hasta olan bağırsak filorasının toksinlerin, yiyeceklerde bulunan koruyucu kimyasallar, ağrı metallerin, sindirilmeyen gıdaların bağırsak yolu ile kan bariyerini aşarak beyne ulaşılması ile beyinde çeşitli hastalıklara yol açmasıdır. Gaps bağ...

Gebelikte Karpal Tünel Sendromu

Gebelikte Karpal Tünel Sendromu, Bilekte yer alan bir bölgenin isminin karpal tünel olmasından dolayı hastalığa bu isim verilmiştir. Karpal tünel denilen bölgeden geçen sinirler ve tendonlar; işaret, orta, yüzük ve başparmağın hareketlerini etkiler. Karpal tünelin bir nedenden dolayı normal basıncının artması durumunda sinirlerde baskı ...

Huzursuz Bacak Sendromu Bitkisel Tedavi

Huzursuz Bacak Sendromunda Bitkisel Tedavi, Kişinin aşırı hareketsiz kalması sonucunda oluşan bir rahatsızlıktır. Günümüzde bacağın istirahat sırasında ağrıması ve kramplar girerek kişinin psikolojik olarak etkilenmesine neden olmaktadır. Özellikle tam uykuya dalma zamanı bacakta iğnelenme, karıncalanma, sanki içerisinde böcek yürüyormuş gib...

Kronik Yorgunluk Sendromu

Kronik yorgunluk sendromu, tıbbi bir rahatsızlık olmayan ve vücudun kendini sürekli aşırı yorgun hissetmesiyle oluşan bir sendromdur. Günümüzde oldukça yaygınlaşmış ve kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülmeye başlanmıştır. Kronik yorgunluk sendromu, üst mevkilerde çalışan, geceleri çalışma hayatı devam eden, stresli işler yapa...

Tourette Sendromu

Tourette Sendromu, Tekrar şeklinde yapılan istemsiz, hızlı ve ani hareketler, en az bir sesten oluşan istem dışı seslerin çıkmasından kaynaklı, tiklerden oluşan kalıtsal bir hastalık türüdür. İnsanların içinden gelenleri olur olmadık yer ve zamanlarda istemsiz şekilde dışa vurması da denilmektedir. Uzmanlar bu hastalığın beyinde meydana gele...

Down Sendromu Anne Karnında Belirtileri

Down Sendromu Anne Karnında Belirtileri, down sendromu çoğunlukla genetik bir farklılık sonucunda ortaya çıkan bir durumdur. Down sendromu halk arasında "mongol bebek" ismi ile yaygın olarak bilinmektedir. Down sendromu anne karnındaki bebeğin kromozomsak durumdur ve genellikle bebekte zeka geriliği görülmektedir. Anne karnındaki gelişen beb...

Down Sendromu 47 Kromozom

Down sendromu 47 kromozom, Down sendromu olan kişilerde fiziksel ve yapısal farklılıklar gözlemlenebilir. Bu durumu hastalık olarak nitelendirmek kesinlikle yanlıştır. 47 kromozoma sahip olmak bir genetik farklılık olarak adlandırılabilir. Bu çocuklarda zihinsel kavram zorlukları, öğrenme güçlükleri gözlemlenir. ...

Yorgun Ayak Sendromu

Yorgun Ayak Sendromu, Bedenimizin bütün ağırlığı üzerinde hisseden tek uzvumuz ayaklarımızdır. Ayaklarımız sadece uzanır vaziyette iken yük çekmez. Bu nedenle en çok yorulan uzvumuzdur. Bu yorgunluk kronikleştiğinde yorgun ayak sendromu olarak karşımıza çıkar. Yorgunluk beraberinde yangı hissi ve ağrı olarak hissedilebilir. <...

Bağırsak Sendromu

Bağırsak sendromu, bağırsakların normal şekilde çalışmamasıdır. Yani kabızlık yada ishal, şişkinlik, kramp ve mide ağrısı gibi rahatsızlıkların meydana gelmesidir. Bağırsak sendromunun sebebi tam olarak bilinmekte ve kişiden kişiye sebepleri değişmektedir. Bağırsak sendromu endişe, stres ve beyin ile sindirim sistemleri arasındaki uyarı işle...

Down Sendromu Tipleri

Down Sendromu Tipleri, Down sendromu, normal insanlarda anneden ve babadan gelen kromozom sayılarından kaynaklanır. Annemizden yirmi üç, babamızdan yirmi üç kromozom alırsak sağlıklı bir birey oluruz toplamda kırk altı tane olur. Bu kromozomlarda artış olursa yani kırk yedi olursa down sendromlu olursunuz. Down sendromu tipleri üçe ayrılır....

California Sendromu

California sendromu: Bu sendromun insanlığın bittiğini, hiç kimsenin bir öneminin olmadığını, açlıktan ölen insanların kimsenin umruna gelmemesi, merhametin, sevginin bittiği kısacası modern yaşamın en büyük hastalığı diyebiliriz. California sendromu adından anlaşılacağı üzre California eyaletinde ilk olarak ortaya çıkmıştır. California send...

Brugada Sendromu Ekg

Brugada Sendromu Ekg, Brugada sendromunu teşhis etmenin tek yolu, iki farklı tipe veya st yükselmesi tipine sahip olan elektrokardiyogram (Ekg) aracılığıya yapılır. Karakteristikler Ekg'de görülebilir, gelip gidebilir veya hiç görülmeyebilir. Bazen bir ateşin veya bazı ilaçların belirtisi Ekg'de görülebilir. Karartma ve kalp kriz...

Down Sendromu Fiziksel Belirtileri

Down Sendromu Fiziksel Belirtileri, Down sendromu kalıtsal bir rahatsızlık türü olup hatalı genlerden kaynaklı bir rahatsızlık türüdür. Down sendromu hastası olan bir çocuğun hastalık teşhisi hamilelik döneminde veya doğum sonrasında tanımlanmaktadır. Down sendromunun fiziksel belirtilere; Bu rahatsızlığı taşıyan hemen herkes de aynı...

Over Kist Sendromu

Over kist sendromu, yumurtalıkta ortaya çıkan çok sayıda kistle karakterize olan bir rahatsızlıktır. Polikistik over sendromu olarak ta bilinir. 1935 yılında ilk defa tanımlanan bu rahatsızlık daha çok 30 yaşından küçük olan kadınlarda ortaya çıkar. Rahatsızlığın temelinde hormonal bir bozukluk yatar. Fakat neden oluştuğu da kesin olarak bil...

Polikistik Over Sendromu Ameliyatı

Polikistik over sendromu ameliyatı; polikistik over sendromu (PCOS), kadınlarda yumurtalıklar ile ilgili bir durum olup, birden fazla küçük kisti ifade eden bir rahatsızlıktır. Hormonal bir bozukluk olarak da ifade edilmesi mümkündür. Polikistik over sendromunun nedeni tam olarak bilinen bir durum değildir. Fakat sonradan oluşm...

Down Sendromu Eğitimi

Down Sendromu Eğitimi, bu bireylerin topluma daha yararlı olmalarını ve daha bağımsız hareket etmelerini sağlar. Kavrama ve öğrenme yetenekleri kısıtlı olan down sendromu hastaların mutlu, üretken, bağımsız, topluma yararlı ve daha az özel ilgi ihtiyacı için down sendromu eğitimi gereklidir. Bu eğitime doğumdan itibaren başlam...

Yenidoğan Down Sendromu

Yenidoğan down sendromu, Tamamen genetik özelliklere bağlı oluşur. Anne ve baba adayında genetik yapıyı olumsuz etkileyecek her türlü etken yenidoğan down sendromu rahatsızlığına zemin hazırlamaktadır. Genellikle ileriki yaşlarda bulunan anne ve baba adaylarında daha sık görülmektedir. Fakat günümüzde röntgen ışıkları, bilinçsizc...

Huzursuz Bacak Sendromu İlaç

Huzursuz bacak sendromu ilaç, Huzursuz bacak sendromu otururken bacaklarda hissedilen derin ve rahatsız edici bir durumdur. Daha çok uzun süreli dinlenmeler esnasında ortaya çıkar. Çok fazla ayakta duran yada gün içerisinde çok hareketli olan kişiler bu sendroma sahip olduklarını fark edemezler. Bu kişiler oturmaya başladığı zaman bu durumd...

Huzursuz Ayak Sendromu

Huzursuz ayak sendromu, daha çok huzursuz bacak sendromu olarak bilinmektedir. Günlük hayatta insanların çok sık karşılaştıkları bu durum aslında bir hastalık olarak düşünülmemelidir. Birçok kişi gerekli olan tedaviler yapılmadan yaşamını devam ettirse bile bu durum kesinlikle ortadan kaldırılması için tedavi edilmelidir. Aslında insanların ...

Bebeklerde 3 Yaş Sendromu

Bebeklerde 3 yaş sendromu, Bu yaş dönemi bebeklerde daha özgür olma isteği vardır. Kendi işlerini kendilerinin yapmaya çalıştıkları bir dönemdir. Ayrıca arkadaş istekleri de bu dönemde ortaya çıkar. Kendilerinin bir birey olduklarını bu dönemde ifade etmeye başlarlar. Kendi sosyal ortamlarını yaratırlar. 3 yaş sendromu anneler için zorlu dö...

Hamilelikte Down Sendromu Riski

Hamilelikte down sendromu riski, normal insanlarda toplam 46 kromozom bulunmaktadır. Bunların 23’ü babadan, 23’ü ise anneden gelmektedir. down sendromu olan kişilerde ise 47 kromozom bulunmaktadır. Bunun nedeni ise 21’nci kromozom’un 2 olması yerine 3 olmasından kaynaklıdır. Down sendromu olan kişilerde yüzde normalin dışında bir fark...

Polikistik Over Sendromu Hamilelik

Polikistik over sendromu hamilelik, Kadınların en çok korktuğu hastalıklardandır. Çünkü bilinir ki polikistik over sendromu olan kadınların gebe kalma ihtimali olmayanlara göre daha düşük ve zordur. Kadınlara özgü bir hastalık olan polikistik over sendromu, kadınların aşırı tüylenmesine, adet düzensizliklerine, kilo alımına, cilt bozulmaları...

2 3 Yaş Sendromu

2 3 Yaş sendromu yaşayan çocukların aileleri eğer bu konuda bilinçli ve bilgili ise bu durum en fazla 5 veya 6 ay yaşanır ve bu sendromdan kurtulabilir. Fakat bilinçsiz annelerin çocukları 2 3 yaş sendromun varlığı daha anlaşılmadan çocuğun gelişimi tamamlanmaktadır. Böyle bir durumda çocuk ileriki yaşlarda çok hırçın ve oldukça ...

3 Yaş Sendromu

3 Yaş Sendromu: Üç yaşındaki çoğu çocuk sık sık sarılmaya ihtiyaç duyarlar. O sırada müsait olmasanız dahi işinizi bırakıp çocuğunuza sarılın ve ona çok sevdiğinizi söyleyin. Çocuklar üst üste yanlış şeyler yapmayı severler. Üç yaş artık çocuğun git gide daha da bağımsız bir hale geldiği, birçok şeyi tek başına yani kendi kendine yapmaya baş...

Huysuz Bacak Sendromu Bitkisel Tedavi

Huysuz bacak sendromu bitkisel tedavi, Bacaklarda görülen iğnelenme, yanma, karıncalanma, uyuşma, gerginlik, ağrı ve sürekli hareket ettirme isteği gibi sorunlar bu rahatsızlığa işaret etmektedir. Nörolojik bir durumdur. Bu rahatsızlık daha çok orta yaş ve yaşlı insanlarda görülmektedir. Yapılan araştırmalarda, huysuz bacak sendromu hastalığ...

Kawasaki Sendromu

Kawasaki sendromu, Dolaşım sistemi hastalıklarından biri olan Kawasaki sendromu koroner damarları, arterleri tutan ve anevrizma oluşumuna sebebiyet veren bir durumdur. Kawasaki sendromu oluşan kişilerin damar duvarlarında inflamatuar yani iltihaplanmalar oluşur. Damarlarda oluşan anevrizma her hastada oluşacak diye bir şey yoktur. Komşu hast...

Polikistik Over Sendromu

Polikistik over sendromu, kadınları etkileyen, daha çok üreme çağındaki kadınlarda görülen endokrin bozuklar arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Kadınların adet düzeninin bozulmasına yol açan, çocuk sahibi olmasına engel olan, hormonları, damarları ve kalbi olumsuz şekilde etkileyen bu rahatsızlık ultrason tetkikinde tespit edilebilir. Yu...

Asperger Sendromu

Asperger sendromu, genetik geçişli olan ve çocukluk döneminde ortaya çıkan bir problemdir. Hastalardaki en belirgin semptom aşırı içe kapanıklılık halidir. Diğer belirtileri arasında bir konuya karşı aşırı şekilde ilgi gösterme, tekdüze konuşmalar, tekrarlayıcı hareketler sayılabilir. Rahatsızlığın ilk ortaya çıkışı 3-4 yaşlarından itibaren ...

Huzursuz Bağırsak Sendromu

Huzursuz bağırsak sendromu, insanlarda sık karşılaşılan bir durumdur. Bu sorun aynı zamanda tıbbi olarak "İritabl bağırsak sendromu" olarak bilimektedir. İnsanlarda kalın bağırsaklar üzerinde meydana gelen bu durum direk olarak karın bölgelerinde bazı belirtilere neden olarak kendisini sorun olarak göstermektedir. Meydana getirmiş olduğu bir...

Bebeklerde 4 Yaş Sendromu

Bebeklerde 4 yaş sendromu; kendine ait bir kısım özellikler göstermektedir. Çocuklar ebeveynler için dünyanın en değerli varlığıdır ve bu varlığı tıpkı bir sanat eseri gibi en güzel şekilde şekillendirmek isterler. Bu süreç çok zevklidir fakat öyle düşünüldüğü kadar kolay bir şey değildir. Çocuklar 3 yaşı geçtikten sonra artık daha fark...

Bebeklerde 2 Yaş Sendromu

Bebeklerde İki yaş sendromu, Tüm anne ve babaların korktuğu bir dönemdir. İki yaş sendromu bebeklerde bir buçuk yaşından itibaren başlayan ve üç buçuk yaşına kadar süren bir zaman dilimidir. Zorlu bir dönem olarak bilinen bu dönem her çocukta farklılıklar gösterir. Mesela bunu diş çıkarma dönemi gibi de düşünebilirsiniz. Kimi bebek erken ...

Down Sendromu Nedir

Down Sendromu Nedir, Günümüzde birçok hastalık bulunmaktadır. Bu hastalıkların birçoğu sonradan ortaya çıkmış olmakla birlikte bazı hastalıklar doğuştan gelmektedir. Bu hastalıklardan biride down sendromudur. Peki down sendromu nedir diye soracak olursak down sendromu özetle insan vücudunda ki hücrelerin 46 yerine fazladan bir kromozoma, yan...

Karpal Tünel Sendromu

Karpal tünel sendromu, karpal tünel, bilekte yer alan median sinire yakında bulunan, dar bir köprü olarak tanımlanır. Median, parmakların hareket etmesini ve duyusunu sağlayan sinire verilen addır. El ve bilekte tekrarlayan hareketler nedeniyle sinir sıkışarak iltihap gelişebilir. Bu durum karşısında ellerde karıncalanma, hissiz...

Evlilik Öncesi Sendromu

Evlilik öncesi sendromu; evlilik öncesi çiftlerin stresli olduğu dönemlerden biridir. Bu dönem de anlaşmazlıklar ortaya sıklıkla çıkmaktadır. Eşler doğru karar verip vermekdiklerini sorgularlar. Sonuçta hayatınızın geri kalanını geçireceğiniz kişiyi seçiyorsunuz. Evlilik kişilerin hayatlarında ki en büyük dönüm noktalarından biridir. Evli...

3 5 Yaş Sendromu

3 5 Yaş Sendromu, Genellikle 2 yaşını geçtikten sonra meydana gelen konuşma ve davranış açısından yaşanan durumları kapsayan 3 5 yaş sendromu için birçok alanda çocuğun incelenmesi gerekmektedir. Bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alandaki beceriler hakkında bazı bilgileri öğrenmek bu dönem için çocuğun en az sorun yaşaması açısından ol...

Antifosfolipid Sendromu

Antifosfolipid Sendromu, Vücut bağışıklık sismenin ürettiği antikorlar bir tür proteindir. Antikorlar, immün sistemce vücudu enfeksiyonlara karşı korumak için üretilirler. Vücudu koruyan bağışıklık sisteminin bazı durumlarda korumak yerine zarar veren antikorlar ürettiği gözlemlenmektedir. İşte bu otoimmüm sistemin bozukluklarından biri...

Bacak Sendromu

Bacak sendromu, Diğer bir adı olan huzursuz bacak sendromu olarak bilinmektedir. Bacak sendromu istemsizce bacakları hareket ettirmek ihtiyacını ortaya çıkaran bir sendromdur. Bu sendrom daha çok vaktini oturarak ya da hareketsiz bir şekilde geçiren kişilerde görülmektedir. Toplum genelin oldukça fazla yaşanan bu durumun bir hastalık olduğun...

İki Yaş Sendromu

İki Yaş Sendromu, Çocuğunuzun bebeklik döneminden çıkarak bağımsız hareket etmek istediği, anne ve çocuk arasındaki çekişmenin başladığı bir dönemdir. Çocuğunuzun psikolojisi açısından çok önemli olan bu dönemde anne ve babalar için zorlu bir süreç başlamaktadır. Çocuğunuz yürümeye, konuşmaya ve bireyselleşmeye başlamıştır. İki yaşına...

Polikistik Over Sendromu Diyeti

Polikistik Over Sendromu Diyeti; Polikistik over sedromu, tüm evrende bir çok kadında görülebilen bir rahatsızlıktır. Bayanlar arasında yumurtalık kisti de denilebilen, yumurtalık kisti çeşitlerinden bir tanesidir. Tüm bayanların % 85' inde gözlenebilmektedir. Buna rağmen polikistik over sendromunun tam olarak nedeni ve tedavisi bulunam...

George Sendromu

George sendromu, 22. kromozomun herhangi bir bölgenin silinmesi yada başka bir kromozoma taşınması ile kromozonun tekrardan oluşması hastalığıdır. Çok nadir rastlanan bir hastalık türüdür. 22. kromozondaki gen sonucu anne karnındaki bebek 3. 4. faranjial keseciklerin normal gelişimi için gereklidir. Bu embriyonik yapılarda üreyen organlar ti...

2 Yaş Sendromu

2 yaş sendromu, çocuk psikolojisinde çok önemlidir ve bu geçiş dönemi çocuk için ve anneler babalar için zor bir süreçtir. Bu süreçte artık çocuk bağımsız olduğunun ve kendi başına bazı şeyleri yapabildiğinin farkına varır. Çevreye ilgisi artar ve çevrede yeni şeyler keşfetmeye çalışır. Bu dönemde çocuk ve anne bir çekişmeye girer. Kendi baş...

Hamilelikte Down Sendromu

Hamilelikte Down Sendromu, Down Sendromu hastalığı, Mongolizm ve zekada gerilik olarak bilinen bir kromozomsal bozukluğun ismidir. İnsanlar hücrelerden ve genlerden meydana gelir, bu genlerde kromozomlar sayesinde birbiriyle bağlanmıştır. Bağlı olan bütün kromozomlar, ikili biçimde kümeler biçiminde, 23 çift şeklinde yani, tam oarak 46 kromo...

Down Sendromu Değerleri

Down sendromu değerleri, Bebek daha anne karnındayken bile yapılacak testler ile bebeğin bu sendroma yakalanma değerleri ölçülebilir. Her anne baba bebeğinin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesini ister. Anne babaların neredeyse tamamı bu testleri yaptırmaya oldukça gönüllüdür. Bunu merak eden anne babalar için günümüzde bir çok test vardır...

Huzursuz Ayak Sendromu İlaçları

Huzursuz ayak sendromu ilaçları, Ayakta uyuşma ve karıncalanma oluşturan rahatsızlıklardan biridir. Sürekli veya aralıklarla kendini belli eder. Bir çok kişide görülme ihtimali oldukça yüksektir. Rahatsızlık genellikle bayanlarda görülmektedir. Günlük hayatta yaptığımız işler sonucu yorulan bedenlerde g...

Yorgunluk Sendromu

Yorgunluk Sendromu, vücudun birtakım sebeplerle fizyolojik ve psikolojik olarak rahatsızlık geçirmesi durumudur. Sağlık problemlerinin göz ardı edilmesiyle ortaya çıkan bu rahatsızlık özellikle yetişkin insanlarda yoğun olarak görülmektedir. Bazı fiziksel ve zihinsel uğraşların süreklilik göstermesi yorgunluk sendromu oluşumuna ortam ...

Rahatsız Bacak Sendromu

Rahatsız Bacak Sendromu; Halk arasında huzursuz bacak sendromu olarak bilinen rahatsızlık rahatsız bacak sendromu olarak da bilinmektedir. Toplumumuzda bir çok kimse rahatsız bacak sendromunu bilmeksiniz yaşamını sürdürür. Ancak sıklıkla yaşanan bu sendrom türü tedavi edilmemesi halinde ciddi rahatsızlıklar çık...

Adet Öncesi Sendromu

Adet öncesi sendromu: Kadınlarda adet dönemi zorlayıcı ve rahatsızlık hissi veren bir dönemdir. Ay hali olarak da adlandırılan adet dönemleri bir çok kadında çeşitli sendromlara yol açmaktadır. Adet döneminin yaklaşmasıyla kadınlarda oluşan hormon dalgalanması vücutta bir çok problemin bir arada yaşanmasına neden olur. Hormon dalgalanması ka...

2 Yaş Sendromu Nedir

2 yaş sendromu nedir, Bu dönem hem aileler hem de çocuklar için oldukça zor ve sabır isteyen bir dönemdir. 2 yaş çocuklar bu dönemde konuşmaya yürümeye ve soru sormaya çok meraklıdırlar. Bu nedenle de kendilerini bağımsız hissederler ve bağımsızlıklarının farkında olmak isterler. Bebeklik döneminde sürekli anne ve babaya muhtaç iken 2 yaşın...

Hellp Sendromu

Hellp sendromu, Genel olarak hamilelik dönemlerinde oluşan bir sendromdur. Hamilelik hem anne hem de anne karnındaki bebek için önemli bir süreçtir. Hellp sendromu önemli bir durumdur. Hellp sendromu hamilelikte az görülse de son derece dikkat edilmesi gereken bir sendromdur. Hellp sendromunu hamileliğin ilk başlarında ve doğuma üç ay kala h...

Premenstrüel Sendrom

Premenstrüel sendrom, direk olarak kadınlarda meydana gelerek kendisini ortaya çıkarmış olan bir durumdur. Bu durum bir hastalık olarak görülmemelidir. Çünkü meydana gelen bu sendrom direk olarak bir duygusal durum olarak ortaya çıkmaktadır. Kadınların hemen hemen yarısında meydana gelen premenstrüel sendrom durumu, genellikle birçok ...

Metabolik Sendrom

Metabolik sendrom, günümüzde oldukça sık rastlanan modern çağa ait bir hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır. En çok hareketsiz ortamda çalışan bireyleri etkilemektedir. Masa başında çalışanlar ya da sürekli oturarak iş yapan kişiler bu durumdan oldukça fazla etkilenirler. Metabolik sendromun görülme oranı tüm dünya ülkelerinde artışa...

Gebelikte Huzursuz Bacak Sendromu

Gebelikte huzursuz bacak sendromu, daha çok dinlenme aşamasında anlaşılan bir rahatsızlık türüdür. Oturulduğu zaman ya da uyumak için uzanıldığı esnada dinlenen bacaklarda tarifi zor olan ağrılara huzursuz bacak sendromu denmektedir. Hamilelerin neredeyse yarısında görülebilen bir hastalıktır. Bazı bayanlarda huzursuz bacak sendromu h...

Down Sendromu Yaş Riski

Down sendromu yaş riski, ilerleye yaşlarda daha fazla artış göstermektedir. Özellikle 35 yaşından sonra kalınan gebeliklerde down sendromu görülme riski daha fazla artmaktadır. Yani anne yaşı ile down sendromu görülme riski arasında bir doğru orantı bulunmaktadır. Anne yaşı arttıkça çocukların down sendromu olma ihtimali de artar. Örneğin ot...

 

Noonan Sendromu
Süper Dişi Sendromu
Down Sendromu El Çizgileri
Xyy Sendromu
Down Sendromu Kaç Yıl Yaşar
Dravet Sendromu
Patau Sendromu
Sendrom
Yetişkinlerde Asperger Sendromu
Sendrom Çeşitleri
Huzursuz El Ayak Sendromu
Tükenmişlik Sendromu Testi
Kedi Gözü Sendromu
Turner Sendromu
Ohtahara Sendromu
Rotator Kuf Sendromu
Mozaik Down Sendromu
Chilaiditi Sendromu
Çocuklarda 5 Yaş Sendromu
Hafif Down Sendromu
Evans Sendromu
Edwards Sendromu
Oslo Sendromu
40 Yaş Sendromu
Proteus Sendromu
Moebius Sendromu
3 Yaş Sendromu Ne Kadar Sürer
Joubert Sendromu
Gitelman Sendromu
Gergin Omurilik Sendromu
Popüler İçerik
Noonan Sendromu
Noonan Sendromu
Noonan Sendromu, hem çocuklar açısından hem de yetişkinler açısından önemi olan, etkileyici bir hastalıktır. Noonan sendromu daha çok tam olarak kanıt...
Süper Dişi Sendromu
Süper Dişi Sendromu
Süper Dişi Sendromu, Kromozom ve genlerin dizilişinden kaynaklı olan süper dişi sendromu ciddi bir hastalık türüdür. Bu hastalık türünde erkek bireyd...
Down Sendromu El Çizgileri
Down Sendromu El Çizgileri
Down Sendromu El Çizgileri, Kişide bulunan 21. kromozom çiftinin 1 tane daha fazla olması gibi genetik bir farklılık ile ortaya çıkan Down Sendromu ki...
Xyy Sendromu
Xyy Sendromu
Xyy Sendromu: Çoğu insan, her hücrede 46 kromozoma sahiptir. Erkeklerde bu genellikle bir x kromozomu ve bir y kromozomu (xy) içerir. Xyy sendromu, bi...
Down Sendromu Kaç Yıl Yaşar
Down Sendromu Kaç Yıl Yaşar
Down sendromu kaç yıl yaşar, Down sendromlu bireyin kaç yıl yaşayıp yaşamadığını bilinmemektedir. Yapılan araştırmalara göre down sendromlu kişinin di...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Noonan Sendromu
Süper Dişi Sendromu
Down Sendromu El Çizgileri
Xyy Sendromu
Down Sendromu Kaç Yıl Yaşar
Leigh Sendromu Tedavisi
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Leigh Sendromu Tedavisi
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021